ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 95-96نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 94-95 )
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
pirozi0200
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار پرسپولیس
تاریخ تشکیل تیم 1395-04-30
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1728
کسر امتیاز نقل و انتقال -14
مجموع 1714
متوسط امتیازات (در 30 راند)57.13
رتبه کل

22

80

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 822
کسر امتیاز نقل و انتقال -11
مجموع 811
متوسط امتیازات (در 15 راند)54.07
رتبه کل

129

35

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  51 [ 616 / 9369 ]
 • 2
  94 [ 1504 / 14347 ( -888 ) ]
 • 3
  162 [ 211 / 16071 ( +1293 ) ]
 • 4
  220 [ 86 / 17996 ( +125 ) ]
 • 5
  267 [ 238 / 20463 ( -152 ) ]
 • 6
  318 [ 245 / 21008 ( -7 ) ]
 • 7
  379 [ 71 / 21374 ( +174 ) ]
 • 8
  451 [ 34 / 22353 ( +37 ) ]
 • 9
  500 [ 34 / 22931 ( 0 ) ]
 • 10
  561 [ 31 / 23628 ( +3 ) ]
 • 11
  616 [ 27 / 24649 ( +4 ) ]
 • 12
  703 [ 14 / 25013 ( +13 ) ]
 • 13
  765 [ 16 / 25554 ( -2 ) ]
 • 14
  838 [ 15 / 26112 ( +1 ) ]
 • 15
  903 [ 11 / 26554 ( +4 ) ]
 • 16
  954 [ 11 / 27529 ( 0 ) ]
 • 17
  1003 [ 16 / 27874 ( -5 ) ]
 • 18
  1054 [ 16 / 28194 ( 0 ) ]
 • 19
  1106 [ 15 / 28465 ( +1 ) ]
 • 20
  1163 [ 15 / 28702 ( 0 ) ]
 • 21
  1204 [ 13 / 29039 ( +2 ) ]
 • 22
  1271 [ 13 / 29262 ( 0 ) ]
 • 23
  1331 [ 11 / 29806 ( +2 ) ]
 • 24
  1381 [ 16 / 29974 ( -5 ) ]
 • 25
  1432 [ 13 / 30515 ( +3 ) ]
 • 26
  1475 [ 19 / 30669 ( -6 ) ]
 • 27
  1538 [ 22 / 30887 ( -3 ) ]
 • 28
  1605 [ 24 / 30975 ( -2 ) ]
 • 29
  1654 [ 29 / 31162 ( -5 ) ]
 • 30
  1714 [ 22 / 31258 ( +7 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  51 [ 716 / 27529 ]
 • 17
  100 [ 916 / 27874 ( -200 ) ]
 • 18
  151 [ 765 / 28194 ( +151 ) ]
 • 19
  203 [ 445 / 28465 ( +320 ) ]
 • 20
  260 [ 381 / 28702 ( +64 ) ]
 • 21
  301 [ 373 / 29039 ( +8 ) ]
 • 22
  368 [ 168 / 29262 ( +205 ) ]
 • 23
  428 [ 145 / 29806 ( +23 ) ]
 • 24
  478 [ 196 / 29974 ( -51 ) ]
 • 25
  529 [ 145 / 30515 ( +51 ) ]
 • 26
  572 [ 175 / 30669 ( -30 ) ]
 • 27
  635 [ 180 / 30887 ( -5 ) ]
 • 28
  702 [ 193 / 30975 ( -13 ) ]
 • 29
  751 [ 224 / 31162 ( -31 ) ]
 • 30
  811 [ 129 / 31258 ( +95 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام مجتبی انصاری طرقی
کشور
شهر تهران
فوتبال فانتزی
4
 • این کاربر پروفایل خود را تکمیل نکرده است.
امتیازات کاربر
لیگ برتر 95-96 Premier League 95-96 لیگ برتر 95-96
Premier League 95-96
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
3-5-2
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 62 2 60 70 / 2960 1
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 127.6 62
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 44.6 44.9 0.3 -2