ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 94-95نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 93-94 ) نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 94-95 ) مدال برنز ( لیگ برتر 95-96 هفته 27 )
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
AZARAKHSHIRANI
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار استقلال
تاریخ تشکیل تیم 1394-05-10
راند شروع هفته 2

سرمایه (سکه)

لیگ 94-95

امتیازات کسب شده 1381
کسر امتیاز نقل و انتقال -1
مجموع 1380
متوسط امتیازات (در 29 راند)47.59
رتبه کل

2009

55

لیگ نیم فصل دوم 94-95

امتیازات کسب شده 679
کسر امتیاز نقل و انتقال 0
مجموع 679
متوسط امتیازات (در 15 راند)45.27
رتبه کل

2445

26

لیگ 94-95 (از ابتدا)

 • 2
  40 [ 10168 / 13781 ]
 • 3
  88 [ 8565 / 16138 ( +1603 ) ]
 • 4
  132 [ 7542 / 17489 ( +1023 ) ]
 • 5
  174 [ 7035 / 18597 ( +507 ) ]
 • 6
  218 [ 7197 / 20484 ( -162 ) ]
 • 7
  273 [ 6076 / 21276 ( +1121 ) ]
 • 8
  338 [ 4550 / 22341 ( +1526 ) ]
 • 9
  386 [ 4151 / 22582 ( +399 ) ]
 • 10
  441 [ 3513 / 22959 ( +638 ) ]
 • 11
  481 [ 3660 / 23345 ( -147 ) ]
 • 12
  528 [ 3484 / 24087 ( +176 ) ]
 • 13
  574 [ 3135 / 24433 ( +349 ) ]
 • 14
  635 [ 2849 / 24882 ( +286 ) ]
 • 15
  701 [ 2412 / 25003 ( +437 ) ]
 • 16
  748 [ 2440 / 25387 ( -28 ) ]
 • 17
  792 [ 2388 / 25588 ( +52 ) ]
 • 18
  823 [ 2650 / 26343 ( -262 ) ]
 • 19
  870 [ 2542 / 26468 ( +108 ) ]
 • 20
  909 [ 2607 / 26660 ( -65 ) ]
 • 21
  952 [ 2347 / 26743 ( +260 ) ]
 • 22
  994 [ 2221 / 26871 ( +126 ) ]
 • 23
  1030 [ 2135 / 26925 ( +86 ) ]
 • 24
  1080 [ 2319 / 27194 ( -184 ) ]
 • 25
  1139 [ 1949 / 27294 ( +370 ) ]
 • 26
  1190 [ 1892 / 27399 ( +57 ) ]
 • 27
  1232 [ 2023 / 27610 ( -131 ) ]
 • 28
  1269 [ 2198 / 27753 ( -175 ) ]
 • 29
  1335 [ 1857 / 27952 ( +341 ) ]
 • 30
  1380 [ 2009 / 28063 ( -152 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 94-95 (از ابتدا)

 • 16
  47 [ 4333 / 25387 ]
 • 17
  91 [ 3695 / 25588 ( +638 ) ]
 • 18
  122 [ 5768 / 26343 ( -2073 ) ]
 • 19
  169 [ 4676 / 26468 ( +1092 ) ]
 • 20
  208 [ 4945 / 26660 ( -269 ) ]
 • 21
  251 [ 3214 / 26743 ( +1731 ) ]
 • 22
  293 [ 2609 / 26871 ( +605 ) ]
 • 23
  329 [ 2384 / 26925 ( +225 ) ]
 • 24
  379 [ 3146 / 27194 ( -762 ) ]
 • 25
  438 [ 2028 / 27294 ( +1118 ) ]
 • 26
  489 [ 2038 / 27399 ( -10 ) ]
 • 27
  531 [ 2334 / 27610 ( -296 ) ]
 • 28
  568 [ 2846 / 27753 ( -512 ) ]
 • 29
  634 [ 1997 / 27952 ( +849 ) ]
 • 30
  679 [ 2445 / 28063 ( -448 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام محمدحسن
کشور
شهر تهران
فوتبال فانتزی
4
1
تلفن
مسنجر
تاریخ تولد
پروفایل فیسبوک
4
امتیازات کاربر
لیگ برتر 94-95 Premier League 94-95 لیگ برتر 94-95
Premier League 94-95
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
3-4-3
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 45 0 45 2609 / 3241 2
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 119.3 45
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 25.7 26.6 0.9 0