ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 95-96
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
kordestanfc1990
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار پرسپولیس
تاریخ تشکیل تیم 1395-04-30
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1726
کسر امتیاز نقل و انتقال -20
مجموع 1706
متوسط امتیازات (در 30 راند)56.87
رتبه کل

33

83

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 842
کسر امتیاز نقل و انتقال -11
مجموع 831
متوسط امتیازات (در 15 راند)55.40
رتبه کل

55

41

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  50 [ 784 / 9369 ]
 • 2
  96 [ 1069 / 14347 ( -285 ) ]
 • 3
  161 [ 262 / 16071 ( +807 ) ]
 • 4
  228 [ 29 / 17996 ( +233 ) ]
 • 5
  274 [ 107 / 20463 ( -78 ) ]
 • 6
  336 [ 25 / 21008 ( +82 ) ]
 • 7
  391 [ 20 / 21374 ( +5 ) ]
 • 8
  457 [ 24 / 22353 ( -4 ) ]
 • 9
  503 [ 26 / 22931 ( -2 ) ]
 • 10
  569 [ 16 / 23628 ( +10 ) ]
 • 11
  626 [ 14 / 24649 ( +2 ) ]
 • 12
  688 [ 36 / 25013 ( -22 ) ]
 • 13
  751 [ 37 / 25554 ( -1 ) ]
 • 14
  811 [ 61 / 26112 ( -24 ) ]
 • 15
  875 [ 52 / 26554 ( +9 ) ]
 • 16
  928 [ 50 / 27529 ( +2 ) ]
 • 17
  982 [ 45 / 27874 ( +5 ) ]
 • 18
  1031 [ 52 / 28194 ( -7 ) ]
 • 19
  1074 [ 65 / 28465 ( -13 ) ]
 • 20
  1141 [ 42 / 28702 ( +23 ) ]
 • 21
  1199 [ 17 / 29039 ( +25 ) ]
 • 22
  1262 [ 20 / 29262 ( -3 ) ]
 • 23
  1326 [ 16 / 29806 ( +4 ) ]
 • 24
  1380 [ 18 / 29974 ( -2 ) ]
 • 25
  1424 [ 21 / 30515 ( -3 ) ]
 • 26
  1477 [ 17 / 30669 ( +4 ) ]
 • 27
  1542 [ 19 / 30887 ( -2 ) ]
 • 28
  1619 [ 15 / 30975 ( +4 ) ]
 • 29
  1668 [ 17 / 31162 ( -2 ) ]
 • 30
  1706 [ 33 / 31258 ( -16 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  53 [ 374 / 27529 ]
 • 17
  107 [ 258 / 27874 ( +116 ) ]
 • 18
  156 [ 407 / 28194 ( -149 ) ]
 • 19
  199 [ 672 / 28465 ( -265 ) ]
 • 20
  266 [ 220 / 28702 ( +452 ) ]
 • 21
  324 [ 30 / 29039 ( +190 ) ]
 • 22
  387 [ 26 / 29262 ( +4 ) ]
 • 23
  451 [ 23 / 29806 ( +3 ) ]
 • 24
  505 [ 30 / 29974 ( -7 ) ]
 • 25
  549 [ 37 / 30515 ( -7 ) ]
 • 26
  602 [ 26 / 30669 ( +11 ) ]
 • 27
  667 [ 29 / 30887 ( -3 ) ]
 • 28
  744 [ 15 / 30975 ( +14 ) ]
 • 29
  793 [ 24 / 31162 ( -9 ) ]
 • 30
  831 [ 55 / 31258 ( -31 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام حسن محمدی
کشور
شهر سنندج
فوتبال فانتزی
4
 • این کاربر پروفایل خود را تکمیل نکرده است.
امتیازات کاربر
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
3-4-3
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 41 3 38 1639 / 2960 0
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 117.8 41
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 61.2 62.8 1.6 -3