ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 95-96نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 92-93 ) نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 93-94 ) نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 94-95 ) مدال برنز ( لیگ برتر 95-96 هفته 28 )
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
GHERMEZFC1363
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار پرسپولیس
تاریخ تشکیل تیم 1395-04-30
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1747
کسر امتیاز نقل و انتقال -3
مجموع 1744
متوسط امتیازات (در 30 راند)58.13
رتبه کل

7

85

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 862
کسر امتیاز نقل و انتقال -3
مجموع 859
متوسط امتیازات (در 15 راند)57.27
رتبه کل

9

40

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  38 [ 5054 / 9369 ]
 • 2
  86 [ 3402 / 14347 ( +1652 ) ]
 • 3
  161 [ 250 / 16071 ( +3152 ) ]
 • 4
  218 [ 108 / 17996 ( +142 ) ]
 • 5
  278 [ 53 / 20463 ( +55 ) ]
 • 6
  327 [ 91 / 21008 ( -38 ) ]
 • 7
  383 [ 48 / 21374 ( +43 ) ]
 • 8
  456 [ 25 / 22353 ( +23 ) ]
 • 9
  502 [ 29 / 22931 ( -4 ) ]
 • 10
  557 [ 44 / 23628 ( -15 ) ]
 • 11
  609 [ 44 / 24649 ( 0 ) ]
 • 12
  692 [ 28 / 25013 ( +16 ) ]
 • 13
  755 [ 28 / 25554 ( 0 ) ]
 • 14
  820 [ 41 / 26112 ( -13 ) ]
 • 15
  885 [ 30 / 26554 ( +11 ) ]
 • 16
  938 [ 28 / 27529 ( +2 ) ]
 • 17
  1000 [ 19 / 27874 ( +9 ) ]
 • 18
  1051 [ 19 / 28194 ( 0 ) ]
 • 19
  1095 [ 25 / 28465 ( -6 ) ]
 • 20
  1164 [ 14 / 28702 ( +11 ) ]
 • 21
  1204 [ 14 / 29039 ( 0 ) ]
 • 22
  1274 [ 11 / 29262 ( +3 ) ]
 • 23
  1337 [ 7 / 29806 ( +4 ) ]
 • 24
  1391 [ 10 / 29974 ( -3 ) ]
 • 25
  1431 [ 14 / 30515 ( -4 ) ]
 • 26
  1478 [ 16 / 30669 ( -2 ) ]
 • 27
  1546 [ 17 / 30887 ( -1 ) ]
 • 28
  1632 [ 8 / 30975 ( +9 ) ]
 • 29
  1689 [ 7 / 31162 ( +1 ) ]
 • 30
  1744 [ 7 / 31258 ( 0 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  53 [ 372 / 27529 ]
 • 17
  115 [ 38 / 27874 ( +334 ) ]
 • 18
  166 [ 84 / 28194 ( -46 ) ]
 • 19
  210 [ 210 / 28465 ( -126 ) ]
 • 20
  279 [ 34 / 28702 ( +176 ) ]
 • 21
  319 [ 53 / 29039 ( -19 ) ]
 • 22
  389 [ 17 / 29262 ( +36 ) ]
 • 23
  452 [ 21 / 29806 ( -4 ) ]
 • 24
  506 [ 27 / 29974 ( -6 ) ]
 • 25
  546 [ 54 / 30515 ( -27 ) ]
 • 26
  593 [ 51 / 30669 ( +3 ) ]
 • 27
  661 [ 43 / 30887 ( +8 ) ]
 • 28
  747 [ 11 / 30975 ( +32 ) ]
 • 29
  804 [ 10 / 31162 ( +1 ) ]
 • 30
  859 [ 9 / 31258 ( +1 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام محمد کولیوند
کشور
شهر کرج
فوتبال فانتزی
4
1
تلفن 09373631307
مسنجر
تاریخ تولد 1363-09-18
پروفایل فیسبوک
4
امتیازات کاربر
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
3-4-3
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 57 2 55 221 / 2960 2
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 126.0 57
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 44.0 44.6 0.6 -2