ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 95-96
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
SAJJAD.F.C
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار تراکتور سازی تبریز
تاریخ تشکیل تیم 1395-05-02
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1695
کسر امتیاز نقل و انتقال -12
مجموع 1683
متوسط امتیازات (در 30 راند)56.10
رتبه کل

56

84

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 819
کسر امتیاز نقل و انتقال -9
مجموع 810
متوسط امتیازات (در 15 راند)54.00
رتبه کل

141

39

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  43 [ 3007 / 9369 ]
 • 2
  81 [ 5014 / 14347 ( -2007 ) ]
 • 3
  135 [ 3755 / 16071 ( +1259 ) ]
 • 4
  184 [ 2798 / 17996 ( +957 ) ]
 • 5
  233 [ 2840 / 20463 ( -42 ) ]
 • 6
  283 [ 2401 / 21008 ( +439 ) ]
 • 7
  350 [ 630 / 21374 ( +1771 ) ]
 • 8
  429 [ 181 / 22353 ( +449 ) ]
 • 9
  474 [ 173 / 22931 ( +8 ) ]
 • 10
  537 [ 144 / 23628 ( +29 ) ]
 • 11
  587 [ 151 / 24649 ( -7 ) ]
 • 12
  671 [ 77 / 25013 ( +74 ) ]
 • 13
  739 [ 59 / 25554 ( +18 ) ]
 • 14
  808 [ 74 / 26112 ( -15 ) ]
 • 15
  873 [ 57 / 26554 ( +17 ) ]
 • 16
  931 [ 41 / 27529 ( +16 ) ]
 • 17
  979 [ 53 / 27874 ( -12 ) ]
 • 18
  1031 [ 51 / 28194 ( +2 ) ]
 • 19
  1078 [ 58 / 28465 ( -7 ) ]
 • 20
  1135 [ 50 / 28702 ( +8 ) ]
 • 21
  1170 [ 65 / 29039 ( -15 ) ]
 • 22
  1233 [ 65 / 29262 ( 0 ) ]
 • 23
  1290 [ 70 / 29806 ( -5 ) ]
 • 24
  1351 [ 54 / 29974 ( +16 ) ]
 • 25
  1399 [ 55 / 30515 ( -1 ) ]
 • 26
  1444 [ 59 / 30669 ( -4 ) ]
 • 27
  1515 [ 46 / 30887 ( +13 ) ]
 • 28
  1597 [ 28 / 30975 ( +18 ) ]
 • 29
  1645 [ 39 / 31162 ( -11 ) ]
 • 30
  1683 [ 56 / 31258 ( -17 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  58 [ 54 / 27529 ]
 • 17
  106 [ 334 / 27874 ( -280 ) ]
 • 18
  158 [ 314 / 28194 ( +20 ) ]
 • 19
  205 [ 364 / 28465 ( -50 ) ]
 • 20
  262 [ 321 / 28702 ( +43 ) ]
 • 21
  297 [ 530 / 29039 ( -209 ) ]
 • 22
  360 [ 314 / 29262 ( +216 ) ]
 • 23
  417 [ 285 / 29806 ( +29 ) ]
 • 24
  478 [ 186 / 29974 ( +99 ) ]
 • 25
  526 [ 178 / 30515 ( +8 ) ]
 • 26
  571 [ 187 / 30669 ( -9 ) ]
 • 27
  642 [ 135 / 30887 ( +52 ) ]
 • 28
  724 [ 61 / 30975 ( +74 ) ]
 • 29
  772 [ 74 / 31162 ( -13 ) ]
 • 30
  810 [ 141 / 31258 ( -67 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام سجاد
کشور
شهر مراغه
فوتبال فانتزی
4
1
تلفن
مسنجر
تاریخ تولد
پروفایل فیسبوک
4
امتیازات کاربر
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
3-4-3
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 40 2 38 1640 / 2960 0
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 120.6 40
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 44.1 45.8 1.7 -2