ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 95-96نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 92-93 ) نشان کاربر طلایی ( جام جهانی 2014 )
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
Azabaza
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار پرسپولیس
تاریخ تشکیل تیم 1395-05-02
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1701
کسر امتیاز نقل و انتقال -20
مجموع 1681
متوسط امتیازات (در 30 راند)56.03
رتبه کل

57

80

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 818
کسر امتیاز نقل و انتقال -15
مجموع 803
متوسط امتیازات (در 15 راند)53.53
رتبه کل

175

37

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  51 [ 653 / 9369 ]
 • 2
  95 [ 1271 / 14347 ( -618 ) ]
 • 3
  146 [ 1844 / 16071 ( -573 ) ]
 • 4
  195 [ 1389 / 17996 ( +455 ) ]
 • 5
  251 [ 979 / 20463 ( +410 ) ]
 • 6
  308 [ 545 / 21008 ( +434 ) ]
 • 7
  366 [ 221 / 21374 ( +324 ) ]
 • 8
  446 [ 55 / 22353 ( +166 ) ]
 • 9
  500 [ 32 / 22931 ( +23 ) ]
 • 10
  551 [ 68 / 23628 ( -36 ) ]
 • 11
  605 [ 57 / 24649 ( +11 ) ]
 • 12
  690 [ 32 / 25013 ( +25 ) ]
 • 13
  752 [ 35 / 25554 ( -3 ) ]
 • 14
  828 [ 27 / 26112 ( +8 ) ]
 • 15
  878 [ 45 / 26554 ( -18 ) ]
 • 16
  920 [ 68 / 27529 ( -23 ) ]
 • 17
  969 [ 74 / 27874 ( -6 ) ]
 • 18
  1017 [ 86 / 28194 ( -12 ) ]
 • 19
  1062 [ 91 / 28465 ( -5 ) ]
 • 20
  1121 [ 88 / 28702 ( +3 ) ]
 • 21
  1160 [ 91 / 29039 ( -3 ) ]
 • 22
  1220 [ 93 / 29262 ( -2 ) ]
 • 23
  1285 [ 79 / 29806 ( +14 ) ]
 • 24
  1335 [ 87 / 29974 ( -8 ) ]
 • 25
  1396 [ 62 / 30515 ( +25 ) ]
 • 26
  1444 [ 58 / 30669 ( +4 ) ]
 • 27
  1515 [ 45 / 30887 ( +13 ) ]
 • 28
  1587 [ 47 / 30975 ( -2 ) ]
 • 29
  1625 [ 65 / 31162 ( -18 ) ]
 • 30
  1681 [ 57 / 31258 ( +8 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  42 [ 5268 / 27529 ]
 • 17
  91 [ 2922 / 27874 ( +2346 ) ]
 • 18
  139 [ 2472 / 28194 ( +450 ) ]
 • 19
  184 [ 2072 / 28465 ( +400 ) ]
 • 20
  243 [ 1251 / 28702 ( +821 ) ]
 • 21
  282 [ 1360 / 29039 ( -109 ) ]
 • 22
  342 [ 873 / 29262 ( +487 ) ]
 • 23
  407 [ 485 / 29806 ( +388 ) ]
 • 24
  457 [ 567 / 29974 ( -82 ) ]
 • 25
  518 [ 284 / 30515 ( +283 ) ]
 • 26
  566 [ 244 / 30669 ( +40 ) ]
 • 27
  637 [ 166 / 30887 ( +78 ) ]
 • 28
  709 [ 141 / 30975 ( +25 ) ]
 • 29
  747 [ 261 / 31162 ( -120 ) ]
 • 30
  803 [ 175 / 31258 ( +86 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام علی شریف زاده
کشور
شهر اهواز
فوتبال فانتزی
4
 • این کاربر پروفایل خود را تکمیل نکرده است.
امتیازات کاربر
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
3-5-2
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 59 3 56 174 / 2960 1
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 114.9 59
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 62.0 63.3 1.3 -3