ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
این کاربر نشانی کسب نکرده است.
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
SepahanFC44
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار سپاهان اصفهان
تاریخ تشکیل تیم 1395-05-01
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1722
کسر امتیاز نقل و انتقال -24
مجموع 1698
متوسط امتیازات (در 30 راند)56.60
رتبه کل

40

82

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 836
کسر امتیاز نقل و انتقال -11
مجموع 825
متوسط امتیازات (در 15 راند)55.00
رتبه کل

67

37

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  46 [ 1917 / 9369 ]
 • 2
  87 [ 3270 / 14347 ( -1353 ) ]
 • 3
  151 [ 1045 / 16071 ( +2225 ) ]
 • 4
  204 [ 606 / 17996 ( +439 ) ]
 • 5
  260 [ 483 / 20463 ( +123 ) ]
 • 6
  315 [ 308 / 21008 ( +175 ) ]
 • 7
  354 [ 509 / 21374 ( -201 ) ]
 • 8
  413 [ 495 / 22353 ( +14 ) ]
 • 9
  472 [ 200 / 22931 ( +295 ) ]
 • 10
  534 [ 177 / 23628 ( +23 ) ]
 • 11
  581 [ 210 / 24649 ( -33 ) ]
 • 12
  662 [ 121 / 25013 ( +89 ) ]
 • 13
  724 [ 112 / 25554 ( +9 ) ]
 • 14
  809 [ 67 / 26112 ( +45 ) ]
 • 15
  873 [ 58 / 26554 ( +9 ) ]
 • 16
  929 [ 47 / 27529 ( +11 ) ]
 • 17
  978 [ 57 / 27874 ( -10 ) ]
 • 18
  1028 [ 62 / 28194 ( -5 ) ]
 • 19
  1070 [ 72 / 28465 ( -10 ) ]
 • 20
  1126 [ 76 / 28702 ( -4 ) ]
 • 21
  1163 [ 82 / 29039 ( -6 ) ]
 • 22
  1233 [ 63 / 29262 ( +19 ) ]
 • 23
  1289 [ 72 / 29806 ( -9 ) ]
 • 24
  1349 [ 56 / 29974 ( +16 ) ]
 • 25
  1400 [ 54 / 30515 ( +2 ) ]
 • 26
  1447 [ 52 / 30669 ( +2 ) ]
 • 27
  1503 [ 72 / 30887 ( -20 ) ]
 • 28
  1577 [ 62 / 30975 ( +10 ) ]
 • 29
  1630 [ 56 / 31162 ( +6 ) ]
 • 30
  1698 [ 40 / 31258 ( +16 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  56 [ 155 / 27529 ]
 • 17
  105 [ 403 / 27874 ( -248 ) ]
 • 18
  155 [ 461 / 28194 ( -58 ) ]
 • 19
  197 [ 811 / 28465 ( -350 ) ]
 • 20
  253 [ 649 / 28702 ( +162 ) ]
 • 21
  290 [ 839 / 29039 ( -190 ) ]
 • 22
  360 [ 309 / 29262 ( +530 ) ]
 • 23
  416 [ 302 / 29806 ( +7 ) ]
 • 24
  476 [ 212 / 29974 ( +90 ) ]
 • 25
  527 [ 171 / 30515 ( +41 ) ]
 • 26
  574 [ 156 / 30669 ( +15 ) ]
 • 27
  630 [ 241 / 30887 ( -85 ) ]
 • 28
  704 [ 176 / 30975 ( +65 ) ]
 • 29
  757 [ 180 / 31162 ( -4 ) ]
 • 30
  825 [ 67 / 31258 ( +113 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام کوروش عباسی
کشور
شهر اصفهان
فوتبال فانتزی
4
1
تلفن
مسنجر
تاریخ تولد
پروفایل فیسبوک
4
امتیازات کاربر
لیگ برتر 95-96 Premier League 95-96 لیگ برتر 95-96
Premier League 95-96
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
3-5-2
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 71 3 68 9 / 2960 2
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 126.8 71
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 49.0 52.3 3.3 -3