ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 95-96
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
tofanesorkh60
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار پرسپولیس
تاریخ تشکیل تیم 1395-05-02
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1725
کسر امتیاز نقل و انتقال -26
مجموع 1699
متوسط امتیازات (در 30 راند)56.63
رتبه کل

38

72

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 821
کسر امتیاز نقل و انتقال -13
مجموع 808
متوسط امتیازات (در 15 راند)53.87
رتبه کل

148

34

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  42 [ 3479 / 9369 ]
 • 2
  87 [ 3193 / 14347 ( +286 ) ]
 • 3
  144 [ 2090 / 16071 ( +1103 ) ]
 • 4
  193 [ 1615 / 17996 ( +475 ) ]
 • 5
  250 [ 1035 / 20463 ( +580 ) ]
 • 6
  306 [ 626 / 21008 ( +409 ) ]
 • 7
  367 [ 201 / 21374 ( +425 ) ]
 • 8
  440 [ 73 / 22353 ( +128 ) ]
 • 9
  486 [ 74 / 22931 ( -1 ) ]
 • 10
  557 [ 41 / 23628 ( +33 ) ]
 • 11
  609 [ 45 / 24649 ( -4 ) ]
 • 12
  684 [ 43 / 25013 ( +2 ) ]
 • 13
  747 [ 48 / 25554 ( -5 ) ]
 • 14
  823 [ 35 / 26112 ( +13 ) ]
 • 15
  891 [ 22 / 26554 ( +13 ) ]
 • 16
  942 [ 23 / 27529 ( -1 ) ]
 • 17
  992 [ 28 / 27874 ( -5 ) ]
 • 18
  1044 [ 27 / 28194 ( +1 ) ]
 • 19
  1091 [ 30 / 28465 ( -3 ) ]
 • 20
  1143 [ 41 / 28702 ( -11 ) ]
 • 21
  1177 [ 51 / 29039 ( -10 ) ]
 • 22
  1252 [ 34 / 29262 ( +17 ) ]
 • 23
  1304 [ 43 / 29806 ( -9 ) ]
 • 24
  1359 [ 43 / 29974 ( 0 ) ]
 • 25
  1409 [ 36 / 30515 ( +7 ) ]
 • 26
  1464 [ 26 / 30669 ( +10 ) ]
 • 27
  1544 [ 18 / 30887 ( +8 ) ]
 • 28
  1596 [ 32 / 30975 ( -14 ) ]
 • 29
  1637 [ 50 / 31162 ( -18 ) ]
 • 30
  1699 [ 38 / 31258 ( +12 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  51 [ 777 / 27529 ]
 • 17
  101 [ 777 / 27874 ( 0 ) ]
 • 18
  153 [ 598 / 28194 ( +179 ) ]
 • 19
  200 [ 612 / 28465 ( -14 ) ]
 • 20
  252 [ 719 / 28702 ( -107 ) ]
 • 21
  286 [ 1085 / 29039 ( -366 ) ]
 • 22
  361 [ 286 / 29262 ( +799 ) ]
 • 23
  413 [ 349 / 29806 ( -63 ) ]
 • 24
  468 [ 335 / 29974 ( +14 ) ]
 • 25
  518 [ 292 / 30515 ( +43 ) ]
 • 26
  573 [ 163 / 30669 ( +129 ) ]
 • 27
  653 [ 66 / 30887 ( +97 ) ]
 • 28
  705 [ 172 / 30975 ( -106 ) ]
 • 29
  746 [ 275 / 31162 ( -103 ) ]
 • 30
  808 [ 148 / 31258 ( +127 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام عبدالحسین بهرانی
کشور
شهر تنگستان
فوتبال فانتزی
4
 • این کاربر پروفایل خود را تکمیل نکرده است.
امتیازات کاربر
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
3-4-3
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 65 3 62 42 / 2960 1
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 125.5 65
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 52.3 54.9 2.6 -3