ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 95-96نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 92-93 ) نشان کاربر طلایی ( جام جهانی 2014 ) نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 93-94 )
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
APACHIHA
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار پرسپولیس
تاریخ تشکیل تیم 1395-05-03
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1715
کسر امتیاز نقل و انتقال -16
مجموع 1699
متوسط امتیازات (در 30 راند)56.63
رتبه کل

39

76

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 799
کسر امتیاز نقل و انتقال -7
مجموع 792
متوسط امتیازات (در 15 راند)52.80
رتبه کل

274

36

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  35 [ 6570 / 9369 ]
 • 2
  76 [ 6232 / 14347 ( +338 ) ]
 • 3
  143 [ 2216 / 16071 ( +4016 ) ]
 • 4
  217 [ 117 / 17996 ( +2099 ) ]
 • 5
  281 [ 32 / 20463 ( +85 ) ]
 • 6
  334 [ 38 / 21008 ( -6 ) ]
 • 7
  394 [ 9 / 21374 ( +29 ) ]
 • 8
  479 [ 3 / 22353 ( +6 ) ]
 • 9
  523 [ 4 / 22931 ( -1 ) ]
 • 10
  587 [ 3 / 23628 ( +1 ) ]
 • 11
  639 [ 6 / 24649 ( -3 ) ]
 • 12
  719 [ 5 / 25013 ( +1 ) ]
 • 13
  785 [ 3 / 25554 ( +2 ) ]
 • 14
  857 [ 5 / 26112 ( -2 ) ]
 • 15
  907 [ 10 / 26554 ( -5 ) ]
 • 16
  960 [ 10 / 27529 ( 0 ) ]
 • 17
  1003 [ 17 / 27874 ( -7 ) ]
 • 18
  1052 [ 18 / 28194 ( -1 ) ]
 • 19
  1100 [ 19 / 28465 ( -1 ) ]
 • 20
  1162 [ 16 / 28702 ( +3 ) ]
 • 21
  1193 [ 29 / 29039 ( -13 ) ]
 • 22
  1253 [ 33 / 29262 ( -4 ) ]
 • 23
  1310 [ 34 / 29806 ( -1 ) ]
 • 24
  1364 [ 33 / 29974 ( +1 ) ]
 • 25
  1411 [ 32 / 30515 ( +1 ) ]
 • 26
  1458 [ 39 / 30669 ( -7 ) ]
 • 27
  1530 [ 30 / 30887 ( +9 ) ]
 • 28
  1592 [ 37 / 30975 ( -7 ) ]
 • 29
  1651 [ 32 / 31162 ( +5 ) ]
 • 30
  1699 [ 39 / 31258 ( -7 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  53 [ 457 / 27529 ]
 • 17
  96 [ 1717 / 27874 ( -1260 ) ]
 • 18
  145 [ 1438 / 28194 ( +279 ) ]
 • 19
  193 [ 1075 / 28465 ( +363 ) ]
 • 20
  255 [ 538 / 28702 ( +537 ) ]
 • 21
  286 [ 1095 / 29039 ( -557 ) ]
 • 22
  346 [ 721 / 29262 ( +374 ) ]
 • 23
  403 [ 583 / 29806 ( +138 ) ]
 • 24
  457 [ 559 / 29974 ( +24 ) ]
 • 25
  504 [ 534 / 30515 ( +25 ) ]
 • 26
  551 [ 477 / 30669 ( +57 ) ]
 • 27
  623 [ 314 / 30887 ( +163 ) ]
 • 28
  685 [ 376 / 30975 ( -62 ) ]
 • 29
  744 [ 286 / 31162 ( +90 ) ]
 • 30
  792 [ 274 / 31258 ( +12 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام MARYAM
کشور
شهر gorgan
فوتبال فانتزی
4
1
تلفن
مسنجر
تاریخ تولد
پروفایل فیسبوک
4
امتیازات کاربر
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
5-3-2
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 50 2 48 638 / 2960 1
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 124.0 50
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 50.8 52.4 1.6 -2