ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
کاربر طلایی لیگ برتر 95-96نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 92-93 ) نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 93-94 ) نشان کاربر طلایی ( لیگ برتر 94-95 )
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
perspoliceno1
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار پرسپولیس
تاریخ تشکیل تیم 1395-04-31
راند شروع هفته 1

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1767
کسر امتیاز نقل و انتقال -36
مجموع 1731
متوسط امتیازات (در 30 راند)57.70
رتبه کل

12

88

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 864
کسر امتیاز نقل و انتقال -18
مجموع 846
متوسط امتیازات (در 15 راند)56.40
رتبه کل

25

40

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 1
  42 [ 3304 / 9369 ]
 • 2
  83 [ 4370 / 14347 ( -1066 ) ]
 • 3
  127 [ 5399 / 16071 ( -1029 ) ]
 • 4
  189 [ 2062 / 17996 ( +3337 ) ]
 • 5
  233 [ 2873 / 20463 ( -811 ) ]
 • 6
  282 [ 2507 / 21008 ( +366 ) ]
 • 7
  347 [ 763 / 21374 ( +1744 ) ]
 • 8
  425 [ 237 / 22353 ( +526 ) ]
 • 9
  474 [ 168 / 22931 ( +69 ) ]
 • 10
  544 [ 99 / 23628 ( +69 ) ]
 • 11
  599 [ 74 / 24649 ( +25 ) ]
 • 12
  690 [ 31 / 25013 ( +43 ) ]
 • 13
  763 [ 18 / 25554 ( +13 ) ]
 • 14
  819 [ 43 / 26112 ( -25 ) ]
 • 15
  885 [ 29 / 26554 ( +14 ) ]
 • 16
  937 [ 32 / 27529 ( -3 ) ]
 • 17
  997 [ 23 / 27874 ( +9 ) ]
 • 18
  1045 [ 25 / 28194 ( -2 ) ]
 • 19
  1093 [ 28 / 28465 ( -3 ) ]
 • 20
  1152 [ 29 / 28702 ( -1 ) ]
 • 21
  1196 [ 21 / 29039 ( +8 ) ]
 • 22
  1261 [ 23 / 29262 ( -2 ) ]
 • 23
  1312 [ 29 / 29806 ( -6 ) ]
 • 24
  1370 [ 25 / 29974 ( +4 ) ]
 • 25
  1417 [ 27 / 30515 ( -2 ) ]
 • 26
  1460 [ 31 / 30669 ( -4 ) ]
 • 27
  1521 [ 34 / 30887 ( -3 ) ]
 • 28
  1594 [ 33 / 30975 ( +1 ) ]
 • 29
  1663 [ 18 / 31162 ( +15 ) ]
 • 30
  1731 [ 12 / 31258 ( +6 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  52 [ 531 / 27529 ]
 • 17
  112 [ 77 / 27874 ( +454 ) ]
 • 18
  160 [ 249 / 28194 ( -172 ) ]
 • 19
  208 [ 265 / 28465 ( -16 ) ]
 • 20
  267 [ 208 / 28702 ( +57 ) ]
 • 21
  311 [ 133 / 29039 ( +75 ) ]
 • 22
  376 [ 92 / 29262 ( +41 ) ]
 • 23
  427 [ 159 / 29806 ( -67 ) ]
 • 24
  485 [ 120 / 29974 ( +39 ) ]
 • 25
  532 [ 122 / 30515 ( -2 ) ]
 • 26
  575 [ 153 / 30669 ( -31 ) ]
 • 27
  636 [ 173 / 30887 ( -20 ) ]
 • 28
  709 [ 140 / 30975 ( +33 ) ]
 • 29
  778 [ 53 / 31162 ( +87 ) ]
 • 30
  846 [ 25 / 31258 ( +28 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام علی محمد عربی
کشور
شهر تهران
فوتبال فانتزی
4
 • این کاربر پروفایل خود را تکمیل نکرده است.
امتیازات کاربر
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
4-4-2
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 70 2 68 7 / 2960 1
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 130.0 70
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 47.7 48.9 1.2 -2