ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
افتخارات کاربر
این کاربر نشانی کسب نکرده است.
اطلاعات تیم کاربر
نام تیم:
lvlanchester
« اطلاعات تیم کاربر تا پایان هفته 30 »

تیم

طرفدار تراکتور سازی تبریز
تاریخ تشکیل تیم 1395-05-04
راند شروع هفته 2

سرمایه (سکه)

لیگ 95-96

امتیازات کسب شده 1313
کسر امتیاز نقل و انتقال -13
مجموع 1300
متوسط امتیازات (در 29 راند)44.83
رتبه کل

3237

44

لیگ نیم فصل دوم 95-96

امتیازات کسب شده 646
کسر امتیاز نقل و انتقال -3
مجموع 643
متوسط امتیازات (در 15 راند)42.87
رتبه کل

3671

21

لیگ 95-96 (از ابتدا)

 • 2
  41 [ 11270 / 14347 ]
 • 3
  89 [ 11108 / 16071 ( +162 ) ]
 • 4
  128 [ 11262 / 17996 ( -154 ) ]
 • 5
  178 [ 10489 / 20463 ( +773 ) ]
 • 6
  229 [ 9321 / 21008 ( +1168 ) ]
 • 7
  264 [ 9770 / 21374 ( -449 ) ]
 • 8
  311 [ 9584 / 22353 ( +186 ) ]
 • 9
  346 [ 9910 / 22931 ( -326 ) ]
 • 10
  400 [ 8388 / 23628 ( +1522 ) ]
 • 11
  436 [ 8158 / 24649 ( +230 ) ]
 • 12
  490 [ 6643 / 25013 ( +1515 ) ]
 • 13
  543 [ 5361 / 25554 ( +1282 ) ]
 • 14
  601 [ 4308 / 26112 ( +1053 ) ]
 • 15
  657 [ 3744 / 26554 ( +564 ) ]
 • 16
  696 [ 3759 / 27529 ( -15 ) ]
 • 17
  732 [ 3989 / 27874 ( -230 ) ]
 • 18
  776 [ 3869 / 28194 ( +120 ) ]
 • 19
  825 [ 3482 / 28465 ( +387 ) ]
 • 20
  871 [ 3430 / 28702 ( +52 ) ]
 • 21
  902 [ 3696 / 29039 ( -266 ) ]
 • 22
  934 [ 4004 / 29262 ( -308 ) ]
 • 23
  979 [ 3810 / 29806 ( +194 ) ]
 • 24
  1018 [ 3935 / 29974 ( -125 ) ]
 • 25
  1060 [ 3822 / 30515 ( +113 ) ]
 • 26
  1095 [ 3873 / 30669 ( -51 ) ]
 • 27
  1157 [ 3647 / 30887 ( +226 ) ]
 • 28
  1219 [ 3459 / 30975 ( +188 ) ]
 • 29
  1267 [ 3293 / 31162 ( +166 ) ]
 • 30
  1300 [ 3237 / 31258 ( +56 ) ]

لیگ نیم فصل دوم 95-96 (از ابتدا)

 • 16
  39 [ 8534 / 27529 ]
 • 17
  75 [ 11526 / 27874 ( -2992 ) ]
 • 18
  119 [ 8892 / 28194 ( +2634 ) ]
 • 19
  168 [ 4747 / 28465 ( +4145 ) ]
 • 20
  214 [ 4622 / 28702 ( +125 ) ]
 • 21
  245 [ 5918 / 29039 ( -1296 ) ]
 • 22
  277 [ 7030 / 29262 ( -1112 ) ]
 • 23
  322 [ 5938 / 29806 ( +1092 ) ]
 • 24
  361 [ 6431 / 29974 ( -493 ) ]
 • 25
  403 [ 5706 / 30515 ( +725 ) ]
 • 26
  438 [ 5916 / 30669 ( -210 ) ]
 • 27
  500 [ 4949 / 30887 ( +967 ) ]
 • 28
  562 [ 4318 / 30975 ( +631 ) ]
 • 29
  610 [ 3859 / 31162 ( +459 ) ]
 • 30
  643 [ 3671 / 31258 ( +188 ) ]
اطلاعات شخصی کاربر
1
نام رضا سلطانی
کشور
شهر قم
فوتبال فانتزی
4
 • این کاربر پروفایل خود را تکمیل نکرده است.
امتیازات کاربر
ترکیب تیم [ هفته سی ام ]
راند
30
سیستم
4-4-2
 • امتیازات کسب شده کسر امتیاز نقل و انتقال مجموع رتبه راند

 • 34 1 33 2211 / 2960 1
 • دروازه بان تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مدافع تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • میانی تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مهاجم تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • ذخیره تیم قیمت خرید امتیاز بازیکن امتیاز تیم
 • مجموع 104.7 34
لیست فروش [ هفته سی ام ]

 • نام تیم پست قیمت خرید قیمت فروش سود فروش کسر امتیاز
 • مجموع 28.1 29.3 1.2 -1