ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
آمار تیم رویایی راند

ترکیب تیم رویایی [ هفته سی و چهارم ] 34
1

دروازه بان تیم امتیاز قیمت
. . . .
. . . .
مدافع تیم امتیاز قیمت
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
میانی تیم امتیاز قیمت
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
مهاجم تیم امتیاز قیمت
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
مجموع . .
4