ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
جوایز جوایز لیگ نیم فصل دوم + لیگ کل فوتبال فانتزی 93-94
جوایز لیگ نیم فصل دوم + لیگ کل فوتبال فانتزی 93-94 *

جوایز لیگ نیم فصل دوم + لیگ کل فوتبال فانتزی 93-94

تاریخ: 1394-02-23
در پایان لیگ برتر 93-94 به نفرات برتر لیگ جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد:

نفرات برتر لیگ نیم فصل دوم:

نفر اول: کاپ نیم فصل دوم به همراه 4 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم: کاپ نیم فصل دوم به همراه 2 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم: کاپ نیم فصل دوم به همراه 1.5 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر چهارم و پنجم: 1 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر ششم تا نهم: نیم میلیون ریال جایزه نقدی
آقای گل مسابقات: نشان آقای گل به همراه 1 میلیون ریال جایزه نقدینفرات برتر لیگ کل:

نفر اول: کاپ فصل 93-94 به همراه 4 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم: کاپ فصل 93-94 به همراه 2 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم: کاپ فصل 93-94 به همراه 1.5 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر چهارم و پنجم: 1 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر ششم تا نهم: نیم میلیون ریال جایزه نقدی
آقای گل مسابقات: نشان آقای گل به همراه 1 میلیون ریال جایزه نقدی- جایزه آقای گل در صورت تعداد گل مساوی بین افراد تقسیم میشود.
- هر شرکت گننده فقط ۱ جایزه میگیرد. ( جایزه بالاتر )
*