ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
جوایز جوایز جام کنفدراسیون های فوتبال فانتزی
جوایز جام کنفدراسیون های فوتبال فانتزی *

جوایز جام کنفدراسیون های فوتبال فانتزی

تاریخ: 1392-04-01
در پایان جام کنفدراسیون ها، به نفرات اول تا سوم لیگ جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد:

نفر اول: کاپ جام به همراه 150 هزار تومان جایزه نقدی
نفر دوم: کاپ جام به همراه 100 هزار تومان جایزه نقدی
نفر سوم: کاپ جام به همراه 50 هزار تومان جایزه نقدی

*