ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
جوایز
1
جوایز لیگ نیم فصل دوم + لیگ کل فوتبال فانتزی 94-95
تاریخ: 1395-02-21
در پایان لیگ برتر 94-95 به نفرات برتر لیگ جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
جوایز لیگ نیم فصل اول فوتبال فانتزی 94-95 *
تاریخ: 1394-09-25
در پایان نیم فصل اول لیگ برتر 94-95، به نفرات اول تا دهم و آقای گل مسابقات جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز لیگ نیم فصل دوم + لیگ کل فوتبال فانتزی 93-94 *
تاریخ: 1394-02-23
در پایان لیگ برتر 93-94 به نفرات برتر لیگ جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز لیگ نیم فصل اول فوتبال فانتزی 93-94 *
تاریخ: 1393-08-03
در پایان نیم فصل اول لیگ برتر 93-94، به نفرات اول تا بیستم و آقای گل مسابقات جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز فوتبال فانتزی جام جهانی 2014 *
تاریخ: 1393-04-03
در پایان جام جهانی 2014 برزیل، به 10 نفر از شرکت کنندگان 10 تبلت، از طرف شرکت شاتل اسپانسر مسابقات، به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز لیگ نیم فصل دوم + لیگ کل فوتبال فانتزی *
تاریخ: 1392-09-19
در پایان لیگ برتر 92-93 به نفرات برتر لیگ جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز لیگ نیم فصل اول فوتبال فانتزی *
تاریخ: 1392-06-06
در پایان نیم فصل اول لیگ برتر 92-93، به نفرات اول تا نهم و آقای گل مسابقات جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز جام کنفدراسیون های فوتبال فانتزی *
تاریخ: 1392-04-01
در پایان جام کنفدراسیون ها، به نفرات اول تا سوم لیگ جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز لیگ نیم فصل دوم فوتبال فانتزی *
تاریخ: 1391-10-14
در پایان نیم فصل دوم لیگ برتر 91-92، به نفرات اول تا پنجم « لیگ نیم فصل دوم » (هفته 18 نا 34) جوایز نقدی به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند هفدهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-09-12
در هفته هفدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز نیم فصل اول فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-09-05
در پایان نیم فصل اول رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب رتبه 1 تا 5 لیگ شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند شانزدهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-09-03
در هفته شانزدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند پانزدهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-08-20
در هفته پانزدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند چهاردهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-08-06
در هفته چهاردهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند سیزدهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-08-03
در هفته سیزدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند دوازدهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-07-16
در هفته دوازدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند یازدهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-07-08
در هفته یازدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند دهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-07-04
در هفته دهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند نهم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-06-27
در هفته نهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند هشتم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-06-13
در هفته هشتم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند هفتم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-06-04
در هفته هفتم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند ششم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-05-30
در هفته ششم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند پنجم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-05-18
در هفته پنجم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند چهارم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-05-11
در هفته چهارم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند سوم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-05-05
در هفته سوم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند دوم فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-04-31
در هفته دوم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند اول فوتبال فانتزی از طرف آلشپورت *
تاریخ: 1391-04-28
در هفته نخست رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر 91-92، به کاربرانی که موفق به کسب مدال و رتبه های 4 و 5 شوند، جوائزی از طرف آلشپورت اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز برندگان فوتبال فانتزی یورو 2012 *
تاریخ: 1391-04-05
در پایان رقابت فوتبال فانتزی یورو 2012 به نفرات اول تا سوم (برندگان کاپ یورو 2012) ادامه...
*
جوایز قهرمانان نیم فصل دوم و لیگ 90-91 فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1391-02-21
در پایان رقابت های فصل 90-91 فوتبال فانتزی لیگ برتر، به نفرات برتر اول تا سوم نیم فصل دوم و کل لیگ جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند سی و سوم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1391-02-09
در هفته سی و سوم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند سی و دوم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1391-02-04
در هفته سی و دوم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند سی و یکم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1391-01-26
در هفته سی و یکم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند سی ام فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1391-01-22
در هفته سی ام رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیست و نهم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1391-01-11
در هفته بیست و نهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیست و هشتم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-12-24
در هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیست و هفتم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-11-27
در هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیست و پنجم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-11-15
در هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیست و چهام فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-11-10
در هفته بیست و چهام رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیست و سوم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-11-07
در هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیست و دوم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-11-01
در هفته بیست و دوم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیست و یکم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-10-27
در هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند بیستم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-10-22
در هفته بیستم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند نوزدهم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-10-18
در هفته نوزدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند هجدهم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-10-10
در هفته هجدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز قهرمانان نیم فصل فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-09-28
در پایان رقابت های نیم فصل فوتبال فانتزی لیگ برتر، به نفرات برتر اول تا سوم نیم فصل، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند شانزدهم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-09-13
در هفته شانزدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند پانزدهم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-09-05
در هفته پانزدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند چهاردهم فوتبال فانتزی از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-08-29
در هفته چهاردهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...
*
جوایز راند سیزدهم از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-08-11
در هفته سیزدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...

*

جوایز راند دوازدهم از طرف سونی اریکسون *
تاریخ: 1390-08-03
در هفته دوازدهم رقابت های فوتبال فانتزی لیگ برتر، به کاربرانی که موفق به کسب مدال شوند، جوائزی از طرف سونی اریکسون به شرح زیر اهدا خواهد شد ادامه...

*

4