ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان امید ابراهیمی
امید ابراهیمی
1
نام امید ابراهیمی
نام لاتین Omid Ebrahimi
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 15
قیمت 9/9
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 9/20 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
سپاهان اصفهان Sepahan Esfahan
امید ابراهیمی
15

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
هفته 1

مس (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 2 فولاد (90') . . 3 . 5 . . . . . . . 8
هفته 3

راه آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 4 ذوب آهن (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 5

سایپا (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 6 پیکان (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 7

فجر (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 8 نفت آبادان (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 9

پرسپولیس (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 10 ملوان (67') . . 3 1 . . . . . . -1 . 3
هفته 11

گهر (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 12 صبا (90') . . 3 . 5 . . . . . . . 8
هفته 13

تراکتور سازی (90') . . 3 . 5 . . . . . -1 . 7
هفته 14 نفت تهران (90') . . 3 . 10 . . . . . . . 13
هفته 15

استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 16

داماش (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 17 آلومينيوم (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 18 مس (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 19

فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 20 راه آهن
هفته 21

ذوب آهن (73') . . 3 . 5 . . . . . . . 8
هفته 22 سایپا (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 23

پیکان (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 24 فجر (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 25

نفت آبادان (90') . . 3 1 . . . . . . -1 . 3
هفته 26 پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 27

ملوان (90') . . 3 . 5 . . . . . . . 8
هفته 28 گهر (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 29

صبا (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 30 تراکتور سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 31

نفت تهران (90') . . 3 . 5 . . . . . . . 8
هفته 32 استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 33 داماش (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 34

آلومينيوم
مجموع (2840') . . 96 11 40 . . . . . -6 . 141