ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان امید ابراهیمی
امید ابراهیمی
1
نام امید ابراهیمی
نام لاتین Omid Ebrahimi
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 15
قیمت 6/8
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 11/06 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
سپاهان اصفهان Sepahan Esfahan
امید ابراهیمی
15

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
هفته 1

استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 2 صبا (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 3

نفت آبادان (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 4 شهرداری (90') . . 3 1 10 . . . . . . . 14
هفته 5

نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 6 فجر (90') . . 3 . 5 . . . -1 . . . 7
هفته 7

داماش (90') . . 3 1 . . . . . . -1 . 3
هفته 8 مس (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 9 سایپا (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 10

تراکتور سازی (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 11 راه آهن
هفته 12

ملوان (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 13 پرسپولیس (90') . . 3 1 . . . . . . -1 . 3
هفته 14

فولاد (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 15 شاهین (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 16

ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 17 سرچشمه (90') . . 3 1 5 . . . . . . . 9
هفته 18 استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 19

صبا (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 20 نفت آبادان (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 21

شهرداری (90') . . 3 1 5 . . . . . . . 9
هفته 22 نفت تهران (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 23

فجر (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 24 داماش
هفته 25

مس (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 26

سایپا (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 27 تراکتور سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 28

راه آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 29 ملوان (90') . . 3 . 5 . . . . . . . 8
هفته 30

پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 31 فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 32

شاهین (90') . . 3 1 . . . -2 . . . . 2
هفته 33 ذوب آهن (90') . . 3 1 . . . . . . -1 . 3
هفته 34

سرچشمه (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
مجموع (2880') . . 96 15 30 . . -2 -1 . -6 . 132