ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان امید ابراهیمی
امید ابراهیمی
1
نام امید ابراهیمی
نام لاتین Omid Ebrahimi
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 15
قیمت 5/9
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 1/87 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
سپاهان اصفهان Sepahan Esfahan
امید ابراهیمی
15

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1 راه آهن . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 2

ملوان . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 3 فولاد . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 4

شاهین . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 5 ذوب آهن
هفته 6

پاس
هفته 7 استقلال
هفته 8

شهرداری . 2 . 1 . . . . . . . . 3
هفته 9 نفت تهران . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 10

استیل آذین . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 11 پیکان . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 12

مس . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 13

تراکتور سازی . . 3 1 . . . . . . -1 . 3
هفته 14 صبا . 2 . . . . . . . . . . 2
هفته 15

نفت آبادان
هفته 16 پرسپولیس
هفته 17

سایپا . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 18

راه آهن . . 3 . . . . -1 -1 . . -2 -1
هفته 19 ملوان
هفته 20

فولاد . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 21 شاهین
هفته 22

ذوب آهن 1 . . 1 . . . . . . . . 2
هفته 23 پاس . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 24

استقلال . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 25 شهرداری . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 26

نفت تهران . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 27 استیل آذین . 2 . . . . . . . . -1 . 1
هفته 28

پیکان . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 29 مس . . 3 . . 2 . . -1 . . . 4
هفته 30 تراکتور سازی . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 31

صبا . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 32 نفت آبادان . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 33

پرسپولیس . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 34 سایپا
مجموع 1 6 66 12 . 2 . -1 -5 . -3 -2 76