ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان ساسان انصاری
ساسان انصاری
1
نام ساسان انصاری
نام لاتین Sasan Ansari
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 19
قیمت 4/0
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/59 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
فولاد خوزستان Fulad Khuzestan
ساسان انصاری
19

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
هفته 1 داماش (22') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 2

سپاهان (29') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 3

سایپا
هفته 4 آلومينيوم
هفته 5

مس
هفته 6 راه آهن (88') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 7

پرسپولیس (58') . 2 . . . . . . . . . . 2
هفته 8 ذوب آهن (69') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 9

ملوان (10') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 10 پیکان
هفته 11

نفت آبادان
هفته 12 گهر (16') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 13

فجر (4') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 14 صبا (10') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 15

تراکتور سازی
هفته 16 استقلال (5') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 17

نفت تهران
هفته 18

داماش
هفته 19 سپاهان
هفته 20 سایپا (9') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 21

آلومينيوم (3') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 22 مس (78') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 23

راه آهن (4') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 24 پرسپولیس (10') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 25

ذوب آهن
هفته 26 ملوان
هفته 27

پیکان
هفته 28 نفت آبادان
هفته 29

گهر
هفته 30 فجر (24') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 31

صبا (6') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 32 تراکتور سازی (5') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 33

استقلال
هفته 34 نفت تهران (3') 1 . . . . . . . . . . . 1
مجموع (453') 15 2 9 1 . . . . . . -1 . 26