ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان ساسان انصاری
ساسان انصاری
1
نام ساسان انصاری
نام لاتین Sasan Ansari
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 26
قیمت 3/5
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/46 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
فولاد خوزستان Fulad Khuzestan
ساسان انصاری
26

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
هفته 1

شاهین
هفته 2 سرچشمه
هفته 3

نفت تهران
هفته 4 ذوب آهن
هفته 5

استقلال
هفته 6 نفت آبادان
هفته 7

شهرداری (63') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 8 صبا
هفته 9

فجر (8') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 10 داماش
هفته 11

مس
هفته 12 سایپا
هفته 13

تراکتور سازی (10') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 14 سپاهان
هفته 15

راه آهن
هفته 16

ملوان
هفته 17 پرسپولیس
هفته 18 شاهین (13') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 19

سرچشمه (17') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 20 نفت تهران (5') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 21

ذوب آهن (7') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 22 استقلال (9') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 23

نفت آبادان
هفته 24 شهرداری (72') . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 25

صبا (6') 1 . . . 5 . . . . . -1 . 5
هفته 26 فجر (12') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 27

داماش (49') . 2 . . 5 . . . . . . . 7
هفته 28 مس (68') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 29

سایپا (61') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 30 تراکتور سازی
هفته 31

سپاهان
هفته 32 راه آهن
هفته 33 ملوان (34') . 2 . . . . . . . . . . 2
هفته 34

پرسپولیس (83') . . 3 . . . . . . . . . 3
مجموع (517') 9 4 15 1 10 . . . -1 . -2 . 36