ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان حسین بغلانی
حسین بغلانی
1
نام حسین بغلانی
نام لاتین Hosein Boghlani
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 15
قیمت 6/7
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/57 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
صنعت نفت آبادان Sanat Naft Abadan
حسین بغلانی
15

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
هفته 1 صبا (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 2

تراکتور سازی (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 3 استقلال (90') . . 3 . . . 3 . . . . -1 . . 5
هفته 4

سپاهان (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 5 نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 6

استقلال خ
هفته 7 پدیده (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 8 پیکان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 9

ماشین سازی (90') . . 3 1 . . 3 . . . . . . . 7
هفته 10 پرسپولیس (83') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 11

ذوب آهن
هفته 12 سیاه‌جامگان (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 13

سایپا (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 14 فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 15

گسترش (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 16

صبا (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 17 تراکتور سازی
هفته 18

استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 19 سپاهان (69') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 20

نفت تهران (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 21 استقلال خ
هفته 22

پدیده (48') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 23

پیکان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 24 ماشین سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 25

پرسپولیس (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 26 ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 27

سیاه‌جامگان (90') . . 3 . . . . . -2 . . . . . 1
هفته 28 سایپا (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 29

فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 30 گسترش
مجموع (2180') . 2 72 10 . . 6 . -2 . . -7 . . 81