ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان محمد ایران پوریان
محمد ایران پوریان
1
نام محمد ایران پوریان
نام لاتین Mohamad Iran Purian
ملیت ايران
پست مدافع
شماره پیراهن 2
قیمت 5/6
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 2/19 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
تراکتور سازی تبریز Traxtor Sazi Tabriz
محمد ایران پوریان
2

راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1

سایپا (70') . . 3 3 . . . . . . . . . 6
هفته 2 پیکان (38') . 2 . . . . . . . . . -1 . 1
هفته 3

مس
هفته 4 راه آهن (3') 1 . . . . . . . . . . . . 1
هفته 5

نفت آبادان
هفته 6 ذوب آهن
هفته 7

صبا
هفته 8 ملوان
هفته 9

گهر
هفته 10 فجر
هفته 11 نفت تهران
هفته 12

استقلال
هفته 13 سپاهان
هفته 14

داماش
هفته 15 فولاد
هفته 16

آلومينيوم
هفته 17 پرسپولیس
هفته 18 سایپا
هفته 19

پیکان
هفته 20 مس (72') . . 3 . . . . . . . . . . 3
هفته 21

راه آهن (90') . . 3 3 . . . . . . . . . 6
هفته 22 نفت آبادان (90') . . 3 3 . . . . . . . . . 6
هفته 23

ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . 3
هفته 24 صبا (90') . . 3 3 . . . . . . . . . 6
هفته 25

ملوان (90') . . 3 3 . . . . . . . . . 6
هفته 26 گهر (90') . . 3 . . . . . . . . . . 3
هفته 27

فجر (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . 2
هفته 28

نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . . . . 3
هفته 29 استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . . 3
هفته 30

سپاهان (90') . . 3 . . . . . . -1 . . . 2
هفته 31 داماش (90') . . 3 . . . . . . . . . . 3
هفته 32

فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . . 3
هفته 33 آلومينيوم (90') . . 3 . . . . . . . . . . 3
هفته 34

پرسپولیس (90') . . 3 . . 2 . . . . . . . 5
مجموع (1443') 1 2 48 15 . 2 . . . -1 . -2 . 65