ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان محمد ایران پوریان
محمد ایران پوریان
1
نام محمد ایران پوریان
نام لاتین Mohamad Iran Purian
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 7
قیمت 4/1
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/39 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
شهرداری تبریز Shahrdari Tabriz
محمد ایران پوریان
7

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG EP MP CP OG YC RC مجموع
هفته 1 مس (20') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 2

سایپا (9') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 3 پرسپولیس (3') 1 . . . . . . . . . . . 1
هفته 4

سپاهان
هفته 5 تراکتور سازی (47') . 2 . . . . . . . . . . 2
هفته 6

راه آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 7 فولاد (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 8

شاهین (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 9 سرچشمه (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 10

ملوان (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 11 صبا (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 12

ذوب آهن (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 13

نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 14 نفت آبادان
هفته 15

استقلال (90') . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 16 فجر (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 17

داماش (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 18

مس
هفته 19 سایپا
هفته 20

پرسپولیس
هفته 21 سپاهان
هفته 22

تراکتور سازی (73') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 23 راه آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 24

فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 25 شاهین (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 26

سرچشمه
هفته 27 ملوان (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 28

صبا (90') . . 3 . . . . . . . -1 . 2
هفته 29 ذوب آهن
هفته 30 نفت تهران
هفته 31

نفت آبادان (90') . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 32 استقلال (90') . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 33

فجر (73') . . 3 1 . . . . . . -1 . 3
هفته 34 داماش
مجموع (1845') 3 2 60 6 . . . . -1 . -6 . 64