ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان محمد ایران پوریان
محمد ایران پوریان
1
نام محمد ایران پوریان
نام لاتین Mohamad Iran Purian
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 18
قیمت 4/0
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 3/73 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
شهرداری تبریز Shahrdari Tabriz
محمد ایران پوریان
18

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1

استقلال . 2 . . . . . . -1 . . . 1
هفته 2 نفت تهران . 2 . . . . . . -1 . . . 1
هفته 3

تراکتور سازی
هفته 4 مس . 2 . . . . . . -2 . . . 0
هفته 5

نفت آبادان . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 6 صبا . 2 . . . . . . -2 . -1 . -1
هفته 7

پیکان
هفته 8 سپاهان
هفته 9

پرسپولیس
هفته 10 سایپا
هفته 11

راه آهن
هفته 12 ملوان
هفته 13

ذوب آهن
هفته 14 شاهین
هفته 15

پاس
هفته 16

استیل آذین
هفته 17 فولاد 1 . . . . . . . . . -1 . 0
هفته 18 استقلال
هفته 19

نفت تهران 1 . . 1 . . . . . . . . 2
هفته 20

تراکتور سازی
هفته 21

مس
هفته 22 نفت آبادان
هفته 23

صبا . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 24 پیکان
هفته 25

سپاهان . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 26 پرسپولیس . . 3 1 . . . . . . . . 4
هفته 27

سایپا . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 28 راه آهن . . 3 1 . . . . . . -1 . 3
هفته 29

ملوان . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 30 ذوب آهن . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 31

شاهین . . 3 . . . . . -1 . . . 2
هفته 32 پاس . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 33 استیل آذین . . 3 . . . . . . . . . 3
هفته 34

فولاد . . 3 . . . . . -1 . . . 2
مجموع 2 8 36 3 . . . . -12 . -3 . 34