ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان قاسم دهنوی
قاسم دهنوی
1
نام قاسم دهنوی
نام لاتین Ghasem Dehnavi
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن  
قیمت 6/4
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/30 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
صبای قم Saba Qom
قاسم دهنوی

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
هفته 1

نفت آبادان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 2 پیکان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 3

ماشین سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 4 پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 5

ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 6 سیاه‌جامگان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 7

سایپا (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 8 فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 9

گسترش (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 10

پدیده (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 11 تراکتور سازی
هفته 12

استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 13 سپاهان (90') . . 3 . . . 3 . . . . . . . 6
هفته 14

نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 15 استقلال خ (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 16 نفت آبادان
هفته 17

پیکان
هفته 18 ماشین سازی
هفته 19

پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 20 ذوب آهن (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 21

سیاه‌جامگان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 22 سایپا (43') . 2 . 1 . . . . . . . -1 . . 2
هفته 23

فولاد
هفته 24 گسترش (90') . . 3 1 . . . . . . . . -3 . 1
هفته 25 پدیده
هفته 26

تراکتور سازی
هفته 27 استقلال
هفته 28

سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 29 نفت تهران (71') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 30

استقلال خ (28') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
مجموع (1852') 1 2 60 6 . . 3 . . . . -6 -3 . 63