ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان وحید شیخ ویسی
وحید شیخ ویسی
1
نام وحید شیخ ویسی
نام لاتین Vahid Sheikh Veisi
ملیت ايران
پست دروازه بان
شماره پیراهن 40
قیمت 7/1
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 4/09 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
استقلال خوزستان Esteghlal Khouzestan
وحید شیخ ویسی
40

راند حریف زمان PT PM PL GCS KGS PG PGS PS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL GCS KGS PG PGS PS PE MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1 تراکتور سازی
هفته 2

استقلال
هفته 3 سپاهان
هفته 4

نفت تهران
هفته 5 پدیده (90') . . 3 4 . . . . . . . . . . . 7
هفته 6 نفت آبادان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 7

پیکان (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 8 ماشین سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 9

پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . -1 . 1
هفته 10 ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 11

سیاه‌جامگان (90') . . 3 4 . . . . . . . . . . . 7
هفته 12 سایپا (90') . . 3 4 . . . . . . . . . . . 7
هفته 13

فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 14 گسترش (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 15

صبا (90') . . 3 4 . . . . . . . . . . . 7
هفته 16

تراکتور سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 17 استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 18

سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 19 نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 20

پدیده (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 21

نفت آبادان (90') . . 3 4 . . . . . . . . . . . 7
هفته 22 پیکان (90') . . 3 . . . . . . . . -2 . -1 . 0
هفته 23

ماشین سازی (90') . . 3 4 . . . . . . . . . . . 7
هفته 24 پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 25

ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 26 سیاه‌جامگان (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 27

سایپا (90') . . 3 4 . . . . . . . . . . . 7
هفته 28 فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . . . . 3
هفته 29

گسترش
هفته 30 صبا (90') . . 3 . . . . 4 . . -1 . . -1 . 5
مجموع (2250') . . 75 28 . . . 4 . . -2 -6 . -3 . 96