ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان ابراهیم صادقی
ابراهیم صادقی
1
نام ابراهیم صادقی
نام لاتین Ebrahim Sadeghi
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 8
قیمت 6/7
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/14 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
سایپا کرج Saipa
ابراهیم صادقی
8

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
هفته 1

پرسپولیس (59') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 2 ذوب آهن (17') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 3 سیاه‌جامگان (11') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 4

پدیده (14') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 5 فولاد (81') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 6

گسترش (81') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 7 صبا (61') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 8

تراکتور سازی
هفته 9 استقلال
هفته 10

سپاهان (13') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 11 نفت تهران (68') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 12

استقلال خ (61') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 13 نفت آبادان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 14

پیکان (63') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 15 ماشین سازی
هفته 16 پرسپولیس
هفته 17

ذوب آهن (13') 1 . . . . . . . . . . -1 . . 0
هفته 18

سیاه‌جامگان (28') 1 . . . . . . . . . . -1 . . 0
هفته 19 پدیده (4') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 20

فولاد (11') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 21 گسترش
هفته 22

صبا (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 23 تراکتور سازی (70') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 24

استقلال (22') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 25 سپاهان (28') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 26

نفت تهران (13') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 27 استقلال خ
هفته 28

نفت آبادان
هفته 29 پیکان (72') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 30

ماشین سازی
مجموع (970') 11 2 30 3 . . . . . . . -2 . . 44