ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان مصطفی اکرامی
مصطفی اکرامی
1
نام مصطفی اکرامی
نام لاتین Mostafa Ekrami
ملیت ايران
پست مدافع
شماره پیراهن 77
قیمت 6/7
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/86 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
گسترش فولاد Gostaresh Foulad
مصطفی اکرامی
77

راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1

پیکان
هفته 2 ماشین سازی (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 3

پرسپولیس (77') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 4 ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 5

سیاه‌جامگان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 6 سایپا (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 7

فولاد (70') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 8

پدیده (7') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 9 صبا
هفته 10

تراکتور سازی
هفته 11 استقلال
هفته 12

سپاهان (11') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 13 نفت تهران (1') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 14

استقلال خ (1') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 15 نفت آبادان (90') . . 3 3 . . . . . . . . -1 . 5
هفته 16 پیکان (3') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 17

ماشین سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 18 پرسپولیس
هفته 19

ذوب آهن (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 20 سیاه‌جامگان
هفته 21

سایپا (70') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 22 فولاد (36') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 23 پدیده
هفته 24

صبا (59') . 2 . 3 . . . . . . . . . . 5
هفته 25 تراکتور سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 26

استقلال (84') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 27 سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 28

نفت تهران (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 29 استقلال خ (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 30

نفت آبادان (84') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
مجموع (1493') 5 4 48 24 . . . . . . . . -1 . 80