ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان عبداله کرمی
عبداله کرمی
1
نام عبداله کرمی
نام لاتین Abdollah Karami
ملیت ايران
پست مدافع
شماره پیراهن 6
قیمت 8/9
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/56 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
فولاد خوزستان Fulad Khuzestan
عبداله کرمی
6

راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1

ماشین سازی (90') . . 3 . . . . . . . -1 . -1 . 1
هفته 2 پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 3

ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . -1 . -1 . 1
هفته 4 سیاه‌جامگان (90') . . 3 . . . . . . . . . -1 . 2
هفته 5

سایپا
هفته 6

پدیده (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 7 گسترش (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 8

صبا (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 9 تراکتور سازی (90') . . 3 . . . . . . . -1 . -1 . 1
هفته 10

استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 11 سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 12

نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 13 استقلال خ (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 14

نفت آبادان (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 15 پیکان (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 16 ماشین سازی (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 17

پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . -1 -2 . . 0
هفته 18 ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 19

سیاه‌جامگان (90') . . 3 3 . . . . . . . . -1 . 5
هفته 20 سایپا (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 21 پدیده (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 22

گسترش (90') . . 3 . . . . . . . -1 . -1 . 1
هفته 23 صبا
هفته 24

تراکتور سازی (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 25 استقلال
هفته 26

سپاهان
هفته 27 نفت تهران
هفته 28

استقلال خ
هفته 29 نفت آبادان
هفته 30

پیکان
مجموع (1980') . . 66 27 . . . . . . -7 -2 -6 . 78