ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان میلاد کمندانی
میلاد کمندانی
1
نام میلاد کمندانی
نام لاتین Milad Kamandani
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 14
قیمت 6/5
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 2/04 %
دفعات عضویت در تیم رویایی -

نظر شما
پدیده مشهد Padide Mashhad
میلاد کمندانی
14

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
هفته 1 سپاهان (35') . 2 . 1 . . . . . . . . . . 3
هفته 2

سیاه‌جامگان
هفته 3 نفت تهران
هفته 4 سایپا
هفته 5

استقلال خ (11') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 6 فولاد (46') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 7

نفت آبادان (57') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 8 گسترش (46') . 2 . . . . . . . . . -1 . . 1
هفته 9

پیکان (14') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 10 صبا
هفته 11

ماشین سازی
هفته 12 تراکتور سازی
هفته 13

پرسپولیس (60') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 14 استقلال (73') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 15

ذوب آهن (67') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 16

سپاهان (9') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 17 سیاه‌جامگان (60') . 2 . . 5 . . . . . . . . . 7
هفته 18

نفت تهران (2') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 19

سایپا (47') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 20 استقلال خ (90') . . 3 . . 2 . . . . . . . . 5
هفته 21

فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 22 نفت آبادان
هفته 23

گسترش (90') . . 3 . . 2 . . . . . . . . 5
هفته 24 پیکان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 25

صبا (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 26 ماشین سازی (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 27

تراکتور سازی (78') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 28 پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 29

استقلال (79') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 30 ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
مجموع (1404') 4 14 36 4 5 4 . . . . . -2 . . 65