ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان مهدی مهدی پور
مهدی مهدی پور
1
نام مهدی مهدی پور
نام لاتین Mehdi Mehdi Pour
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 6
قیمت 7/1
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 2/31 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
ذوب آهن اصفهان Zob Ahan Esfahan
مهدی مهدی پور
6

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
هفته 1 سیاه‌جامگان (90') . . 3 . . 2 . . . . . -1 . . 4
هفته 2

سایپا (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 3 فولاد (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 4

گسترش (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 5 صبا (90') . . 6 . . . . . . . . . . . 6
هفته 6

تراکتور سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 7 استقلال (90') . . 3 . . . . . . -1 . . . . 2
هفته 8

سپاهان (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 9 نفت تهران
هفته 10

استقلال خ (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 11 نفت آبادان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 12

پیکان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 13 ماشین سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 14

پرسپولیس (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 15 پدیده (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 16

سیاه‌جامگان (90') . . 3 1 . 2 . . . . . . . . 6
هفته 17 سایپا (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 18

فولاد (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 19 گسترش (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 20

صبا (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 21 تراکتور سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 22

استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 23 سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 24

نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 25 استقلال خ (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 26

نفت آبادان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 27 پیکان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 28

ماشین سازی (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 29 پرسپولیس (90') . . 3 . . 2 . . . . . . . . 5
هفته 30

پدیده (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
مجموع (2610') . . 90 11 . 6 . . . -1 . -2 . . 104