ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان میرهانی هاشمی
میرهانی هاشمی
1
نام میرهانی هاشمی
نام لاتین Mirhani Hashemi
ملیت ايران
پست مدافع
شماره پیراهن 20
قیمت 6/1
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/93 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
صبای قم Saba Qom
میرهانی هاشمی
20

راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1

نفت آبادان
هفته 2 پیکان (6') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 3

ماشین سازی
هفته 4 پرسپولیس
هفته 5

ذوب آهن (6') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 6 سیاه‌جامگان (4') 1 . . . . . . . . . -1 . . . 0
هفته 7

سایپا
هفته 8 فولاد (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 9

گسترش (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 10

پدیده (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 11 تراکتور سازی
هفته 12

استقلال
هفته 13 سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 14

نفت تهران (60') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 15 استقلال خ
هفته 16 نفت آبادان (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 17

پیکان (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 18 ماشین سازی (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 19

پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 20 ذوب آهن (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 21

سیاه‌جامگان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 22 سایپا (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 23

فولاد (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 24 گسترش (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 25 پدیده (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 26

تراکتور سازی (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 27 استقلال (90') . . 3 . . . . . . . -1 . -1 . 1
هفته 28

سپاهان (90') . . 3 . . . . . . -1 . . . . 2
هفته 29 نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 30

استقلال خ (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
مجموع (1786') 2 2 60 24 . . . . . -1 -8 . -1 . 78