ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان کمال کامیابی نیا
کمال کامیابی نیا
1
نام کمال کامیابی نیا
نام لاتین Kamal Kamiabinia
ملیت ايران
پست میانی
شماره پیراهن 11
قیمت 7/9
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 11/65 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
پرسپولیس Perspolis
کمال کامیابی نیا
11

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
هفته 1 سایپا (90') . . 3 1 5 . . . . . . . . . 9
هفته 2

فولاد (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 3 گسترش (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 4

صبا (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 5 تراکتور سازی (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 6

استقلال (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 7 سپاهان
هفته 8

نفت تهران (90') . . 3 1 5 . . . . . . . . . 9
هفته 9 استقلال خ (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 10

نفت آبادان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 11 پیکان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 12

ماشین سازی (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 13 پدیده (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 14 ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 15

سیاه‌جامگان (90') . . 3 1 5 . . . . . . . . . 9
هفته 16

سایپا (90') . . 3 1 . . . . . . . -1 . . 3
هفته 17 فولاد (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 18

گسترش (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 19 صبا (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 20

تراکتور سازی (87') . . 3 1 . . . . . . . . -3 . 1
هفته 21 استقلال
هفته 22

سپاهان
هفته 23 نفت تهران
هفته 24

استقلال خ (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 25 نفت آبادان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 26

پیکان (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 27 ماشین سازی (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 28

پدیده (90') . . 3 1 5 . . . . . . . . . 9
هفته 29

ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 30 سیاه‌جامگان (47') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
مجموع (2294') . 2 75 19 20 . . . . . . -5 -3 . 108