ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان هادی محمدی
هادی محمدی
1
نام هادی محمدی
نام لاتین Hadi Mohamadi
ملیت ايران
پست مدافع
شماره پیراهن 29
قیمت 7/9
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 4/62 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
ذوب آهن اصفهان Zob Ahan Esfahan
هادی محمدی
29

راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1 صبا (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 2

تراکتور سازی (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 3 پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . . -1 . 2
هفته 4

راه آهن (90') . . 3 . 6 . . . . . -1 . -1 . 7
هفته 5 استقلال خ (69') . . 3 . . . . . . . . . . -3 0
هفته 6

سپاهان
هفته 7 سایپا (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 8

پیکان (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 9 گسترش (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 10

استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 11 نفت تهران (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 12

فولاد (90') . . 3 . . . . . . -1 . . . . 2
هفته 13 نفت مسجد (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 14 ملوان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 15

پدیده (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 16

صبا (90') . . 3 . 6 . . . . . . . . . 9
هفته 17 تراکتور سازی (80') . . 3 . . . . . . -1 . . . -3 -1
هفته 18

پرسپولیس
هفته 19 راه آهن (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 20

استقلال خ (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 21 سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 22

سایپا (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 23 پیکان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 24

گسترش (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 25 استقلال (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 26

نفت تهران (90') . . 3 . 6 . . . . -1 . . -1 . 7
هفته 27 فولاد
هفته 28

نفت مسجد (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 29

ملوان (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 30 پدیده (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
مجموع (2399') . . 81 27 18 . . . . -3 -3 . -3 -6 111