ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان هادی محمدی
هادی محمدی
1
نام هادی محمدی
نام لاتین Hadi Mohamadi
ملیت ايران
پست مدافع
شماره پیراهن 29
قیمت 5/2
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 7/79 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
داماش گیلان Damash Gilan
هادی محمدی
29

راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
راند حریف زمان PT PM PL DCS DGS PG PGS EP MP CP 2G OG YC RC مجموع
هفته 1

سایپا
هفته 2 ملوان (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 3

نفت تهران (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 4 فولاد (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 5

استقلال (90') . . 3 . . 2 . . . . -1 . . . 4
هفته 6 گسترش (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 7

سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . . . -1 . 2
هفته 8 فجر (82') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 9

صبا (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 10

تراکتور سازی (81') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 11 راه آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . -1 . 2
هفته 12

استقلال خ
هفته 13 پرسپولیس (75') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 14

ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 15 مس (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 16 سایپا (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 17

ملوان (90') . . 3 . . . . . . . -1 . -1 . 1
هفته 18 نفت تهران (90') . . 3 3 . . . . . . . . -1 . 5
هفته 19

فولاد (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 20 استقلال
هفته 21

گسترش (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 22 سپاهان (90') . . 3 . . . . . . . -1 . . . 2
هفته 23

فجر (90') . . 3 . . . . . . . -1 . -1 . 1
هفته 24 صبا
هفته 25 تراکتور سازی (90') . . 3 3 . . . . . . . . . . 6
هفته 26

راه آهن (90') . . 3 . . . . . . . . . -1 . 2
هفته 27 استقلال خ (90') . . 3 . . . . . . -1 . . . . 2
هفته 28

پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 29 ذوب آهن (90') . . 3 . . . . . . . -1 . -1 . 1
هفته 30

مس (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
مجموع (2308') . . 78 15 . 2 . . . -1 -10 . -7 . 77