ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان
لیست من

صفحه

1

بازیکنان حسین بادامکی
حسین بادامکی
1
نام حسین بادامکی
نام لاتین Hosein Badamaki
ملیت ايران
محل تولد مشهد
تاریخ تولد 1360-06-22
پست میانی
شماره پیراهن  
قیمت 7/9
وضعیت فعال
درصد مالکیت توسط کاربران 0/23 %
دفعات عضویت در تیم رویایی


نظر شما
سیاه‌جامگان مشهد Siah Jamegan Khorasan
حسین بادامکی

راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
راند حریف زمان PT PM PL MCS MGS PG PGS EP MP CP OG YC RC PS مجموع
هفته 1

ذوب آهن (18') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 2 پدیده (55') . 2 . . . . . . . . . -1 . . 1
هفته 3

سایپا (76') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 4

فولاد (29') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 5 گسترش (46') . 2 . 1 . . . . . . . . . . 3
هفته 6

صبا (18') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 7 تراکتور سازی
هفته 8

استقلال (64') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 9 سپاهان (58') . 2 . . . . . . . . . . . . 2
هفته 10

نفت تهران (88') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 11 استقلال خ (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 12

نفت آبادان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 13 پیکان (90') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 14

ماشین سازی (90') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
هفته 15 پرسپولیس (90') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 16 ذوب آهن (73') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 17

پدیده (75') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 18 سایپا (62') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 19 فولاد
هفته 20

گسترش
هفته 21 صبا (24') 1 . . . . . . . . . . . . . 1
هفته 22

تراکتور سازی (80') . . 3 . 5 . . . . . . -1 . . 7
هفته 23 استقلال (85') . . 3 . . 2 . . . . . . . . 5
هفته 24

سپاهان (77') . . 3 . 5 . . . . . . . . . 8
هفته 25 نفت تهران (74') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 26

استقلال خ (89') . . 3 . . . 3 2 . . . . . . 8
هفته 27 نفت آبادان (82') . . 3 . . . . . . . . -1 . . 2
هفته 28

پیکان (62') . . 3 . . . . . . . . . . . 3
هفته 29 ماشین سازی
هفته 30

پرسپولیس (68') . . 3 1 . . . . . . . . . . 4
مجموع (1753') 4 6 57 4 10 2 3 2 . . . -5 . . 83