ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان

  جستجو:
لیست من

صفحه

1

نام تیم پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
یوردی آلبا اسپانیا مدافع 28/34 % 7/0 14 46
ایکر کاسیاس اسپانیا دروازه بان 46/14 % 7/5 8 41
ژاوی هرناندز اسپانیا میانی 29/63 % 9/6 8 28
فرناندو تورس اسپانیا مهاجم 28/25 % 8/4 7 22
سرخیو راموس اسپانیا مدافع 16/52 % 8/6 7 37
خوان ماتا اسپانیا میانی 1/49 % 6/7 6 6
آلوارو آربلوا اسپانیا مدافع 8/05 % 7/5 6 36
جرارد پیکه اسپانیا مدافع 41/74 % 8/0 6 38
سسک فابرگاس اسپانیا میانی 16/89 % 8/8 6 29
داوید سیلوا اسپانیا مهاجم 15/93 % 10/9 6 32