ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
بازیکنان

  جستجو:
لیست من

صفحه

1

نام تیم پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
توماس مولر آلمان میانی 43/89 % 9/8 5 69
ليونل مسي آرژانتین مهاجم 42/30 % 12/0 5 69
جيمز رودريگس کلمبیا میانی 11/00 % 7/5 0 62
دالی بلایند هلند مدافع 22/17 % 8/0 13 60
اسکار برزیل میانی 17/59 % 9/4 6 60
آرین روبن هلند مهاجم 28/48 % 11/1 7 60
استفان د فری هلند مدافع 13/99 % 7/9 11 57
متس هوملز آلمان مدافع 23/56 % 8/6 9 56
تونی کروس آلمان میانی 27/33 % 8/7 5 54
داوید لوئیز برزیل مدافع 15/99 % 8/9 5 52