ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها ذوب آهن اصفهان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد رشید مظاهری دروازه بان 21.94 % 9.1 2 138
مرتضی تبریزی میانی 7.43 % 8.9 2 119
علی همام مدافع 3.78 % 8.8 2 110
مهدی رجب زاده مهاجم 4.17 % 8.7 1 112
هادی محمدی مدافع 2.31 % 8.7 2 95
هاشم بیگ زاده مدافع 0.41 % 7.5 0 18
قاسم حدادی فر میانی 8.25 % 7.3 3 77
احسان پهلوان میانی 10.90 % 7.1 0 112
احمد کامدار میانی 0.01 % 6.8 0 22
دانیال اسماعیلی فر میانی 0.43 % 6.6 2 73
مهرداد قنبری میانی 0.13 % 6.6 1 26
کاوه رضایی مهاجم 31.09 % 6.1 0 86
وحید محمد زاده مدافع 0.09 % 6.0 0 11
مارکو اورلیو آیوبل مهاجم 0.01 % 5.2 0 5
مهدی مهدی پور میانی 1.53 % 5.1 3 82
محمد نژاد مهدی مدافع 10.49 % 4.7 2 79
ولید اسماعیل مدافع 5.53 % 4.4 2 79
مسعود حسن زاده مهاجم 14.04 % 4.0 3 61
حجت حق وردی مدافع 1.61 % 4.0 0 49
محمدرضا حسینی مهاجم 0.00 % 4.0 3 28
محمد رضا عباسی مهاجم 0.13 % 4.0 2 14
رضا شکاری میانی 0.53 % 4.0 0 13
محمد باقر صادقی دروازه بان 1.22 % 4.0 0 9
صایب محبی میانی 0.26 % 4.0 0 7
پیمان سلمانی دروازه بان 1.08 % 4.0 0 0
اسماعیل فرهادی میانی 0.81 % 4.0 0 0
علی خدادادی مهاجم 0.18 % 4.0 0 0
پیمان سلمانی دروازه بان 0.11 % 4.0 0 0