ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها ذوب آهن اصفهان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
اسماعیل فرهادی میانی 2.65 % 9.4 4 141
محسن مسلمان میانی 2.59 % 9.1 4 115
سپهر حیدری مدافع 1.82 % 9.0 6 103
مهدی رجب زاده مهاجم 1.08 % 8.9 6 115
پیام صادقیان میانی 3.96 % 7.3 4 110
محمد صلصالی میانی 0.23 % 6.9 0 71
قاسم حدادی فر میانی 6.83 % 6.5 4 102
سینا عشوری میانی 2.82 % 6.5 3 100
اسماعیل بکو فوفانا مهاجم 0.12 % 5.8 1 37
علیرضا محمد مدافع 1.93 % 5.5 8 55
گئورگ گاسپاروف دروازه بان 0.90 % 5.1 8 80
محسن بیاتی نیا مهاجم 0.18 % 5.1 1 27
احسان پهلوان میانی 0.19 % 4.5 0 28
علیرضا جراحکار مدافع 0.46 % 4.3 6 36
محمد برج لو میانی 0.48 % 4.0 0 47
سعید عبدالله پور میانی 0.19 % 4.0 4 38
فرشاد بهادرانی میانی 1.30 % 4.0 0 35
حمید شفاعت مدافع 1.09 % 4.0 0 34
دارکو بوژوويچ دروازه بان 0.78 % 4.0 0 17
بهمن مالکی میانی 0.00 % 4.0 0 16
علی محسن زاده دروازه بان 0.04 % 4.0 0 8
امیرحسین پوزش میانی 0.00 % 4.0 0 7
محمد صادق بارانی میانی 0.15 % 4.0 0 5
علی گودرزی مدافع 0.00 % 4.0 0 5
علیرضا حدادی فرد میانی 2.59 % 4.0 0 1
محمد احمدپوری مهاجم 0.68 % 4.0 0 0
مسعود همامی دروازه بان 12.94 % 3.7 0 40