ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها ذوب آهن اصفهان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
حسین ماهینی مدافع 5.28 % 9.2 2 124
سید محمد حسینی مدافع 7.47 % 9.1 0 72
شهاب گردان دروازه بان 8.97 % 8.8 2 103
فرشید طالبی مدافع 11.86 % 8.5 0 104
محمد قاضی میانی 9.51 % 8.4 0 127
اسماعیل فرهادی میانی 4.19 % 7.3 3 118
محمد علی احمدی مدافع 1.08 % 7.3 1 86
ایگور کاسترو مهاجم 10.09 % 7.0 0 87
داوود حقی میانی 1.41 % 6.7 1 82
قاسم حدادی فر میانی 5.02 % 5.5 0 20
محمد صلصالی میانی 1.75 % 5.3 3 97
فیلیپ آلوز دسوزا میانی 2.47 % 5.1 0 92
سینا عشوری میانی 1.26 % 4.9 3 62
هوار ملا محمد مهاجم 3.48 % 4.4 0 25
حمید شفاعت مدافع 0.66 % 4.1 2 52
محمد منصوری میانی 0.70 % 4.0 0 41
پیام صادقیان میانی 3.31 % 3.9 3 83
محمد باقر صادقی دروازه بان 3.96 % 3.7 0 66
هوگو ماچادو میانی 8.51 % 3.5 3 70
علی گودرزی مدافع 0.00 % 3.5 1 21
علیرضا حدادی فرد میانی 1.54 % 3.5 3 18
محمد احمدپوری مهاجم 1.48 % 3.5 2 17
بهمن مالکی مهاجم 0.15 % 3.5 0 10
امید ابولحسنی میانی 0.36 % 3.5 2 4
عباس قاسمی دروازه بان 1.62 % 3.5 0 0
مجید نور محمدی میانی 0.39 % 3.5 0 0