ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها ذوب آهن اصفهان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد رشید مظاهری دروازه بان 3.48 % 10.9 7 120
مرتضی تبریزی میانی 9.63 % 10.0 4 134
مهدی رجب زاده مهاجم 3.24 % 9.4 6 118
علی همام مدافع 0.70 % 9.1 0 96
احسان پهلوان میانی 6.65 % 8.8 4 119
محمد نژاد مهدی مدافع 4.25 % 8.1 6 108
جری بنگستون میانی 5.69 % 7.9 8 123
دانیال اسماعیلی فر میانی 0.30 % 7.4 4 79
مهدی مهدی پور میانی 2.31 % 7.1 4 104
وحید محمد زاده مدافع 5.68 % 6.9 6 92
ربیع عطایا میانی 0.06 % 5.9 1 19
محمدرضا حسینی مهاجم 2.54 % 5.6 7 85
مهرداد قنبری میانی 0.82 % 5.4 0 47
قاسم حدادی فر میانی 1.98 % 4.7 1 5
نیما طاهری مدافع 0.01 % 4.7 0 1
مهران درخشان مهر میانی 0.58 % 4.6 4 57
اسماعیل فرهادی میانی 0.39 % 4.2 0 0
یاسر فیضی مهاجم 1.33 % 4.1 0 30
حجت حق وردی مدافع 1.21 % 4.0 0 28
محمد رضا عباسی مهاجم 2.38 % 4.0 0 23
سید محمد ستاری مدافع 0.74 % 4.0 1 21
رضا شکاری میانی 3.58 % 4.0 0 6
حمید عرفانی دروازه بان 0.34 % 4.0 0 4
پیمان سلمانی دروازه بان 1.21 % 4.0 0 0
صایب محبی میانی 0.52 % 4.0 0 0
علی خدادادی مهاجم 0.32 % 4.0 0 0