ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها ذوب آهن اصفهان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد رشید مظاهری دروازه بان 3.21 % 10.8 3 112
مرتضی تبریزی میانی 8.36 % 10.0 0 125
مهدی رجب زاده مهاجم 2.81 % 9.3 6 107
علی همام مدافع 0.95 % 9.3 1 96
احسان پهلوان میانی 6.71 % 8.8 3 112
محمد نژاد مهدی مدافع 4.31 % 8.0 3 100
جری بنگستون میانی 3.51 % 7.6 8 102
دانیال اسماعیلی فر میانی 0.30 % 7.4 3 72
مهدی مهدی پور میانی 2.30 % 7.1 3 95
وحید محمد زاده مدافع 5.67 % 6.8 3 84
ربیع عطایا میانی 0.06 % 5.9 7 17
مهرداد قنبری میانی 0.82 % 5.6 3 47
محمدرضا حسینی مهاجم 2.19 % 5.2 0 71
نیما طاهری مدافع 0.01 % 4.9 0 1
قاسم حدادی فر میانی 1.97 % 4.8 1 4
مهران درخشان مهر میانی 0.59 % 4.5 0 50
اسماعیل فرهادی میانی 0.39 % 4.4 0 0
یاسر فیضی مهاجم 1.33 % 4.2 0 29
حجت حق وردی مدافع 1.23 % 4.0 0 28
محمد رضا عباسی مهاجم 2.38 % 4.0 1 22
سید محمد ستاری مدافع 0.74 % 4.0 0 20
رضا شکاری میانی 3.54 % 4.0 0 6
حمید عرفانی دروازه بان 0.34 % 4.0 0 4
پیمان سلمانی دروازه بان 1.22 % 4.0 0 0
صایب محبی میانی 0.51 % 4.0 0 0
علی خدادادی مهاجم 0.32 % 4.0 0 0