ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها تراکتور سازی تبریز
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
کریم انصاری فرد مهاجم 15.66 % 12.0 7 144
سعید دقیقی مهاجم 0.76 % 10.6 2 78
علی کریمی میانی 10.60 % 10.5 5 94
مرتضی اسدی مدافع 0.84 % 9.6 3 83
محمد نصرتی مدافع 3.76 % 8.8 9 95
حامد لک دروازه بان 8.87 % 8.5 3 107
فرشید طالبی مدافع 2.19 % 7.7 0 56
مهدی کریمیان میانی 1.59 % 7.6 3 71
محمد ابراهیمی مهاجم 1.09 % 7.3 0 38
مهدی کیانی میانی 4.88 % 7.0 2 86
فرشاد احمد زاده مهاجم 0.81 % 6.7 7 86
جواد کاظمیان مهاجم 2.60 % 6.7 0 47
میثم بائو میانی 1.93 % 6.3 1 42
رودریگو پیمپائو ویانا مهاجم 0.02 % 6.1 0 7
حبیب گردانی مدافع 11.09 % 5.7 3 80
محمدحسین مهرآزما میانی 0.08 % 5.7 0 17
میلاد شیخ فخرالدینی میانی 2.47 % 5.4 3 50
محمد ایران پوریان مدافع 6.64 % 5.3 0 45
مسعود ابراهیم زاده میانی 2.32 % 5.2 1 56
داوود نوشی صوفیانی دروازه بان 2.39 % 4.1 0 23
سعید آقایی میانی 1.19 % 4.1 1 7
مارکو باسارا میانی 0.63 % 4.1 0 6
محسن ربیع خواه میانی 4.49 % 4.0 0 24
شهریار شیروند مدافع 0.03 % 4.0 0 6
نوید خوش هوا میانی 1.34 % 4.0 0 2
محسن دلیر مهاجم 0.57 % 4.0 0 1
ابراهیم عابد نژاد میانی 0.18 % 4.0 0 1
محمد عبادزاده میانی 1.33 % 4.0 0 0