ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها تراکتور سازی تبریز
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
مرتضی اسدی مدافع 2.81 % 10.2 3 124
فلاویو امانوئل لوپز مهاجم 4.59 % 10.0 0 129
سید مهدی سید صالحی مهاجم 12.35 % 9.6 7 150
مهدی کریمیان میانی 2.36 % 8.9 8 122
سید محسن حسینی مدافع 0.67 % 8.3 0 38
قاسم دهنوی میانی 8.25 % 8.2 3 115
محمد نصرتی مدافع 6.94 % 8.0 3 102
محمد ابراهیمی مهاجم 2.21 % 7.8 2 89
جواد کاظمیان مهاجم 1.02 % 7.3 4 55
محسن فروزان دروازه بان 2.49 % 6.7 0 26
مهدی کیانی میانی 8.00 % 6.0 3 113
محمد ایران پوریان مدافع 2.19 % 5.6 5 65
گیلسون د کاروالیو سوآرز مهاجم 0.08 % 5.4 5 23
جاناتان دا سیلوا پریرا مهاجم 0.16 % 5.3 0 11
مصطفی اکرامی مدافع 8.07 % 5.2 0 92
میلاد شیخ فخرالدینی میانی 3.76 % 4.9 0 68
مهدی ثابتی دروازه بان 5.24 % 4.6 3 84
عقیل اعتمادی دروازه بان 2.86 % 4.0 0 38
مسعود ابراهیم زاده میانی 2.35 % 4.0 3 35
حبیب گردانی مدافع 0.83 % 4.0 2 19
آنسلمو کاردوزو مهاجم 0.55 % 4.0 0 19
ژوآئو ویللا میانی 1.41 % 4.0 0 11
نوید خوش هوا مهاجم 0.18 % 4.0 0 8
علیرضا جلیلی میانی 0.35 % 4.0 0 6
فردین عابدینی میانی 1.54 % 4.0 2 4
محمد عبادزاده میانی 0.33 % 4.0 0 1
مهدی قریشی مدافع 1.02 % 4.0 0 0