ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها تراکتور سازی تبریز
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد نصرتی مدافع 9.68 % 11.3 3 163
عباس محمدی دروازه بان 6.65 % 8.5 0 121
علی علیزاده مهاجم 0.82 % 8.4 2 117
مصطفی اکرامی میانی 1.52 % 8.3 3 105
محمد ابراهیمی مهاجم 1.98 % 8.2 7 108
مرتضی اسدی میانی 0.58 % 8.2 3 103
کرار جاسم محمد مهاجم 10.15 % 8.0 0 100
مهدی کیانی میانی 3.62 % 7.8 3 97
آندرانیک تیموریان میانی 15.17 % 7.8 3 68
مجتبی ترشیز میانی 1.17 % 7.6 3 90
مسعود ابراهیم زاده مهاجم 0.23 % 7.3 7 89
لئوناردو پیمنتا میانی 3.38 % 7.1 3 80
داوود دانش دوست میانی 0.82 % 6.0 7 63
الو ترائوره مدافع 3.15 % 5.6 0 9
علیرضا جلیلی میانی 1.17 % 5.0 1 46
مهدی ثابتی دروازه بان 2.22 % 4.7 2 33
محمد احمدپوری مهاجم 1.28 % 4.0 0 6
علیرضا دلیری میانی 0.70 % 3.7 0 18
مصطفی حقی پور مهاجم 0.58 % 3.6 0 7
سید محسن حسینی مدافع 3.97 % 3.5 1 11
علی مولایی مهاجم 2.22 % 3.2 0 2
عرفان الروم
[غیرفعال]
مهاجم 0.00 % 3.0 0 0