ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها تراکتور سازی تبریز
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد ابراهیمی مهاجم 2.15 % 11.7 7 113
محمدرضا اخباری دروازه بان 8.31 % 11.0 7 138
محمد ایران پوریان مدافع 14.04 % 10.0 6 137
لوسیانو ادینهو مهاجم 18.55 % 9.8 0 77
هادی محمدی مدافع 0.58 % 9.6 0 101
مهدی شریفی مهاجم 0.33 % 9.6 3 38
امید عالیشاه میانی 0.23 % 9.3 0 20
فرزاد حاتمی مهاجم 7.03 % 7.7 2 88
مهدی کیانی میانی 2.33 % 7.7 4 88
خالد شفیعی مدافع 22.82 % 7.5 6 109
محسن بنگر مدافع 3.04 % 7.5 0 28
سعید آقایی میانی 0.34 % 7.3 4 65
محمد نوری میانی 3.26 % 7.1 3 71
شهرام گودرزی مهاجم 0.17 % 6.8 2 42
کرار جاسم محمد میانی 21.87 % 6.5 0 77
هاشم بیگ زاده مدافع 0.46 % 6.3 0 13
علی طاهران میانی 0.01 % 6.1 1 5
احمد نوراللهی میانی 0.53 % 6.0 0 7
عارف آقاسی مدافع 0.00 % 5.9 0 1
محمدرضا مهدی زاده مدافع 1.07 % 5.7 6 67
فاخر تهامی مهاجم 0.00 % 5.5 1 2
سینا عشوری میانی 0.80 % 5.2 0 20
محمد نادری مدافع 0.29 % 4.0 0 1
پیمان کشاورز مهاجم 1.00 % 4.0 0 0
سهیل صالحی میانی 0.43 % 4.0 0 0