ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها تراکتور سازی تبریز
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد ابراهیمی مهاجم 3.30 % 11.7 2 118
محمدرضا اخباری دروازه بان 8.62 % 11.1 7 147
محمد ایران پوریان مدافع 14.66 % 10.0 6 145
لوسیانو ادینهو مهاجم 18.50 % 9.7 4 81
هادی محمدی مدافع 0.63 % 9.6 5 108
مهدی شریفی مهاجم 0.50 % 9.6 3 44
امید عالیشاه میانی 0.23 % 9.1 0 20
مهدی کیانی میانی 2.39 % 7.7 4 95
خالد شفیعی مدافع 22.95 % 7.6 6 116
فرزاد حاتمی مهاجم 7.13 % 7.6 3 91
سعید آقایی میانی 0.34 % 7.3 4 72
محسن بنگر مدافع 3.05 % 7.3 0 28
محمد نوری میانی 3.29 % 7.0 4 75
شهرام گودرزی مهاجم 0.18 % 6.7 3 45
کرار جاسم محمد میانی 21.78 % 6.5 4 81
هاشم بیگ زاده مدافع 0.47 % 6.1 0 13
علی طاهران میانی 0.00 % 6.0 0 8
احمد نوراللهی میانی 0.53 % 5.8 0 7
محمدرضا مهدی زاده مدافع 1.04 % 5.7 1 69
عارف آقاسی مدافع 0.00 % 5.7 0 1
فاخر تهامی مهاجم 0.00 % 5.4 0 4
سینا عشوری میانی 0.81 % 5.0 0 20
محمد نادری مدافع 0.29 % 4.0 0 1
پیمان کشاورز مهاجم 1.00 % 4.0 0 0
سهیل صالحی میانی 0.43 % 4.0 0 0