ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها استقلال
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
سید مهدی رحمتی دروازه بان 17.11 % 12.0 2 165
امیرحسین صادقی مدافع 4.00 % 9.4 0 117
آندرانیک تیموریان میانی 9.49 % 9.1 0 79
خسرو حیدری مدافع 13.44 % 8.8 2 74
پژمان نوری میانی 1.89 % 8.4 3 94
محمد قاضی مهاجم 10.03 % 8.3 2 96
آرش برهانی مهاجم 2.42 % 8.2 3 74
حنیف عمران زاده مدافع 25.24 % 8.1 8 134
هاشم بیگ زاده مدافع 2.62 % 7.9 1 77
آنتونیو کارواليو میانی 0.10 % 7.9 3 18
مهرداد اولادی مهاجم 0.23 % 7.2 0 13
سیاوش اکبرپور مهاجم 1.04 % 7.1 0 65
جی لويد ساموئل میانی 6.37 % 6.8 3 69
محمد مهدی نظری مهاجم 2.78 % 6.5 1 63
احمد جمشیدیان میانی 1.19 % 5.6 0 25
ایمان باصفا میانی 0.22 % 5.6 1 11
مجید غلام نژاد مدافع 1.36 % 5.0 0 31
علیرضا نیکبخت واحدی مهاجم 1.47 % 4.9 2 26
بوبک کبه مهاجم 1.04 % 4.0 0 7
گوران لاوره میانی 1.02 % 4.0 0 3
حسین حسینی دروازه بان 8.87 % 4.0 0 0
حجت چهارمحالی مدافع 3.04 % 4.0 0 0