ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها استقلال
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
سید مهدی رحمتی دروازه بان 40.05 % 12.0 2 205
امیرحسین صادقی مدافع 8.74 % 10.3 2 155
پژمان منتظری مدافع 15.78 % 9.7 0 146
جواد نکونام میانی 7.80 % 9.7 3 115
فرهاد مجیدی مهاجم 5.72 % 9.5 3 35
حنیف عمران زاده مدافع 2.50 % 9.2 1 77
آرش برهانی مهاجم 4.95 % 9.0 3 109
خسرو حیدری مدافع 43.83 % 8.8 0 143
علی حمودی مدافع 3.41 % 8.7 2 142
هاشم بیگ زاده مدافع 1.07 % 8.3 0 91
مجتبی جباری میانی 13.39 % 8.0 1 60
سیاوش اکبرپور مهاجم 1.49 % 7.8 3 81
جی لويد ساموئل مدافع 5.51 % 7.4 0 110
میثم بائو میانی 0.54 % 7.3 3 54
حسن اشجاری مدافع 1.00 % 7.3 8 47
عباس محمدرضایی مهاجم 0.07 % 7.0 2 29
سید ایمان موسوی مهاجم 0.68 % 6.8 2 26
ويسنته آرزه میانی 0.30 % 5.6 0 29
فرزاد حاتمی مهاجم 8.14 % 4.8 1 57
کیانوش رحمتی میانی 1.49 % 4.0 0 4
حسین حسینی دروازه بان 1.15 % 4.0 0 0
آرمن طماسیان زرنه مدافع 0.46 % 4.0 0 0