ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها پرسپولیس
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد نوری میانی 17.47 % 9.4 0 141
علی کریمی میانی 65.39 % 8.9 9 148
محمد نصرتی مدافع 6.46 % 8.3 0 54
مازیار زارع میانی 4.85 % 7.6 2 82
علیرضا نور محمدی مدافع 3.37 % 7.5 3 101
هادی نوروزی مهاجم 1.28 % 7.2 3 44
علیرضا حقیقی دروازه بان 6.17 % 6.8 0 58
غلامرضا رضایی مهاجم 11.79 % 6.6 0 102
مهرداد اولادی مهاجم 2.92 % 6.6 0 36
حسین بادامکی میانی 4.01 % 6.5 3 93
میثاق معمارزاده دروازه بان 2.50 % 6.4 3 34
امیرحسین فشنگچی میانی 1.71 % 6.3 0 55
مهدی مهدوی کیا میانی 2.38 % 6.1 0 20
ايمون زايد مهاجم 7.45 % 5.8 0 52
حمیدرضا علی عسگری میانی 3.24 % 5.8 0 41
جواد کاظمیان مهاجم 13.38 % 5.5 2 90
علیرضا محمد مدافع 1.77 % 5.3 1 46
ابراهیم شکوری مدافع 1.79 % 4.7 2 52
مجتبی شیری مدافع 1.89 % 4.5 3 63
وحید هاشمیان مهاجم 2.14 % 4.5 6 39
شیث رضایی مدافع 2.34 % 4.5 3 30
حسین هوشیار دروازه بان 1.96 % 3.9 0 17
سامان آقازمانی مدافع 0.90 % 3.8 3 36
حسین کنعانی مدافع 0.00 % 3.8 3 3
مامادو تال مدافع 1.49 % 3.5 0 25
محمد منصوری میانی 1.03 % 3.5 0 13
روح اله سیف اللهی میانی 0.44 % 3.5 0 1
سعید قدمی مهاجم 0.12 % 3.5 0 0