ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها پرسپولیس
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد نوری میانی 22.75 % 10.3 0 141
هادی نوروزی مهاجم 3.38 % 8.8 7 123
سپهر حیدری مدافع 15.05 % 8.2 0 116
مازیار زارع میانی 13.65 % 7.8 8 109
امیرحسین فشنگچی میانی 6.65 % 7.8 0 97
غلامرضا رضایی مهاجم 12.37 % 7.7 0 83
علیرضا نور محمدی مدافع 0.93 % 7.6 3 96
علیرضا محمد مدافع 2.57 % 7.0 3 77
حمیدرضا علی عسگری مدافع 18.32 % 6.7 3 98
علیرضا حقیقی دروازه بان 16.80 % 6.7 3 87
رحمان احمدی دروازه بان 5.60 % 6.0 0 62
وحید هاشمیان مهاجم 3.62 % 5.6 3 20
حسین بادامکی میانی 9.22 % 5.5 17 83
تیاگو فراگا میانی 5.60 % 5.3 0 44
شیث رضایی مدافع 0.00 % 5.2 0 27
اشپیتم آرفی مهاجم 7.58 % 5.1 1 43
مهدی شیری شوریجه میانی 0.93 % 4.8 0 23
سامان آقازمانی مدافع 7.70 % 4.7 3 43
ابراهیم شکوری مدافع 6.42 % 4.5 3 49
مجتبی شیری مدافع 4.78 % 3.9 9 39
مجتبی زارع شولی مهاجم 2.92 % 3.9 0 23
جلال اکبری مدافع 1.75 % 3.9 0 14
محمد منصوری میانی 5.60 % 3.8 3 30
کریم باقری میانی 0.00 % 3.7 0 9
سعید حلافی مهاجم 0.70 % 3.6 0 9
سکو برت مدافع 5.48 % 3.5 0 8
محمد پروین میانی 1.63 % 3.5 0 6